Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
REZOLIUCIJA, Nr. 289-20 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą


 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL SIŪLYMO ĮSTAIGOMS, ĮMONĖMS IR BENDROVĖMS ATIDĖTI MOKĖJIMUS UŽ KOMUNALINES IR KITAS PASLAUGAS VILNIAUS MIESTO GYVENTOJAMS

 

2020 m. kovo 25 d.   Nr. 289-20

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba,

atsižvelgdama į visame pasaulyje susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją bei į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas,

suprasdama, kad dėl visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino režimo daugelis Vilniaus miesto gyventojų gali netekti savo pajamų arba susidurti su kitokio pobūdžio nenumatytais finansiniais sunkumais,

siekdama užtikrinti pagrindinių vietų savivaldos principų įgyvendinimą,

  siūlo visoms Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžioms įstaigoms, įmonėms ir bendrovėms, kurios teikia komunalines ir/ar kitokio pobūdžio paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, administruoja Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos teisinius santykius, laikinai atidėti mokėjimus (įmokas) už komunalines ir/ar kitokio pobūdžio paslaugas, taip pat neskaičiuoti delspinigių arba nuo jų atleisti, jeigu mokėjimai/ įmokos nebuvo sumokėti laiku, tuos Vilniaus miesto gyventojus, kurie dėl epidemijos sąlygotų priežasčių neteko pastovių pajamų.

 

 

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Į pradžią