Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-455 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS, VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS, VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VILTENĖ“ DIREKTORIŲ SKYRIMO Į PAREIGAS IR DARBO SUTARČIŲ SU VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VILTENĖ“ DIREKTORIAIS NUTRAUKIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS, VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS, VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VILTENĖ“ DIREKTORIŲ SKYRIMO Į PAREIGAS IR DARBO SUTARČIŲ SU VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VILTENĖ“ DIREKTORIAIS NUTRAUKIMO

 

2020 m. kovo 25 d.   Nr. 1-455

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
21 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 32, 54 straipsniais ir 69 straipsnio 1 ir 4 dalimis bei atsižvelgdama į Pretendentų atrankos komisijos 2020 m. vasario 13 d. posėdžio protokolą
Nr. A16-131/20(3.4.27-AD14),
2020 m. vasario 20 d. posėdžio protokolą Nr. A16-151/20(3.4.27-AD14), 2020 m. vasario 25 d. posėdžio protokolą Nr. A16-172/20(3.4.27-AD14), Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktorės D. S. siūlymą nutraukti darbo sutartį Nr. 340-D, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.   Skirti šiuos asmenis, laimėjusius viešus konkursus, penkeriems metams:

            1.1. R. K.  į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus pareigas nuo 2020 m. balandžio 1 d. ir nustatyti 12,62 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (pareiginės algos baziniais dydžiais);

            1.2. L. B. į Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus pareigas nuo
2020 m. balandžio 6 d. ir nustatyti 10,5 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (pareiginės algos baziniais dydžiais);

            1.3. R. Z. į Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas nuo 2020 m. balandžio 1 d. ir nustatyti 12,39 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (pareiginės algos baziniais dydžiais).

            2. Skirti B. A. Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktore nuo 2020 m. kovo 31 d. laikinai, kol konkurso būdu bus paskirtas įstaigos vadovas.

3.   Nutraukti darbo sutartį su šiais asmenimis:

            3.1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktore D. B. P. 2020 m. kovo 31 d., pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, išmokant atleidimo dieną jai priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vieno mėnesio jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją;

            3.2. Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktore D. S.  2020 m. kovo 30 d. šalių susitarimu, išmokant atleidimo dieną jai priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei keturių mėnesių jos vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją.

4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių:

4.1. pasirašyti darbo sutartis su 1 ir 2 punktuose nurodytais asmenimis;

4.2. pasirašyti nutraukiamas darbo sutartis su 3 punkte nurodytais asmenimis;

4.3. nustatyti B. A. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą;

4.4. sudaryti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, Vilniaus „Saulėtekio“
mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilniaus Maironio progimnazijos, Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ reikalų perdavimo komisijas.

 

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

 

 

Į pradžią