Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-692/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ ĮGALIOJIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VOKIEČIŲ G. 13A, VILNIUJE, GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

 

2020 m. kovo 26 d.   Nr. 30-692/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ 2019 m. sausio 9 d. sutartį Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2),

tvirtinu uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vystymo kompanija“ išduodamą įgaliojimą vykdyti viešąjį pirkimą „Mokslo paskirties pastato Vokiečių g. 13A, Vilniuje, griovimo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Dokumento priedai:
30-692/20 - DĖL UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ ĮGALIOJIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VOKIEČIŲ G. 13A, VILNIUJE, GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ (PRIEDAS)
Į pradžią