Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-688/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NUMERIŲ PATALPOMS PASTATUOSE A. P. KAVOLIUKO G. 14 IR 14C SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIŲ PATALPOMS PASTATUOSE A. P. KAVOLIUKO G. 14 IR 14C SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

2020 m. kovo 26 d.   Nr. 30-688/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 19 d. pažymą Nr. ACUB-20-200319-01163 apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių:

1. S u t e i k i u  patalpoms, esančioms pastate (unikalus Nr. 4400-4795-5306) A. P. Kavoliuko g. 14 ir pastate (unikalus Nr. 4400-4795-5317) A. P. Kavoliuko g. 14C, Vilniaus miesto savivaldybėje, numerius pagal priedą.

2. Įpareigoju patalpų savininkus iškabinti patalpų numerius.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Dokumento priedai:
30-688/20 - DĖL NUMERIŲ PATALPOMS PASTATUOSE A. P. KAVOLIUKO G. 14 IR 14C SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (PRIEDAS)
Į pradžią