Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-639/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI, IŠDUOTŲ LINUI BLAŽEVIČIUI, GALIOJIMO PANAIKINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI, IŠDUOTŲ LINUI BLAŽEVIČIUI, GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2020 m. kovo 26 d.   Nr. A30- 639/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 4 dalimi, 10 dalies 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“  1.9  papunkčiu  ir  atsižvelgdamas  į   2020 m. kovo 24 d. prašymą Nr. A97-9805/20(3.3.2.13K-AD24),

p a n a i k i n u  leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimą:

Fizinio asmens vardas, pavardė

Leidimo numeris, išdavimo data

Transporto priemonės markė, modelis

Transporto priemonės identifikavimo numeris

Linas Blaževičius

A492-109/18

(2.17.2.61-TR3)

2018-06-12

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Linas Blaževičius

A492-946/15

(2.17.2.61-EK6)

2015-10-19

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią