Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-689/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO NR. 30-178/20 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO NR. 30-178/20 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 26 d.   Nr. 30-689/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 1-223 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašu:

1. K e i č i u:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 30-178/20 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus: iš Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašo išbraukiu 1934 eilės numeriu pažymėtą būstą Kalvarijų g. 64-8 (unikalus Nr. 1094-0148-0010:0010), kurio bendrasis (naudingasis) plotas 41,44 (keturiasdešimt vienas ir keturiasdešimt keturios šimtosios) kv. m., ir įrašau jį į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą;

1.2. 2015 m. vasario 23 d. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1.41-G15/0863, sudarytą su A. S., į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto Kalvarijų g. 64-8 nuomos sutartį A. S. vienam apgyvendinti.

2.   Į p a r e i g o j u Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“:

2.1. per tris mėnesius nuo įsakymo pasirašymo dienos pakeisti su Artūru Sakalausku sudarytą Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir nustatyti nuomos mokestį pagal galiojančią tvarką. Nurodytu laikotarpiu nesudarius sutarties, šis įsakymas netenka galios; 

2.2. pasirašyti būsto perdavimo ir priėmimo aktą tik tada, kai nuomininkas pateiks su paslaugų teikėjais sudarytų sutarčių kopijas;

2.3. įregistruoti pakeistą Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

3. P a v e d u  Savivaldybės įmonės  „Vilniaus miesto būstas“ direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią