Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-690/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO NR. 30-178/20 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ IR SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ <br> NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO   NR. 30-178/20 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ IR SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ

NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 26 d.   Nr. 30-690/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 1-223 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.      K e i č i u:

1.1.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 30-178/20 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus: iš Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašo išbraukiu ir į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įrašau šiuos būstus:

1.1.1. pažymėtą 1313 eilės numeriu būstą Karaliaučiaus g. 13B-32 (unikalus Nr. 4400-1754-6033:2217), kurio bendrasis plotas 67,04 (šešiasdešimt septyni ir keturios šimtosios) kv. m,  naudingasis plotas 63,01 (šešiasdešimt trys ir viena šimtoji) kv. m, su 12,21 (dvylikos ir dvidešimt vienos šimtosios) kv. m rūsiu, plane pažymėtu indeksu R-32;

1.1.2. pažymėtą 1333 eilės numeriu būstą Karaliaučiaus g. 5B-50 (unikalus Nr. 4400-0927-5256:2353), kurio bendrasis (naudingasis) plotas 30,10 (trisdešimt ir dešimt šimtųjų) kv. m, su 4,78 (keturių ir septyniasdešimt aštuonių šimtųjų) kv. m rūsiu, plane pažymėtu indeksu R-50;

1.1.3. pažymėtą 1331 eilės numeriu būstą Karaliaučiaus g. 5B -34 (unikalus Nr. 4400-0927-4804:2336), kurio bendrasis (naudingasis) plotas 30,30 (trisdešimt ir trisdešimt šimtųjų) kv. m, su 3,02 (trijų ir dviejų šimtųjų) kv. m rūsiu, plane pažymėtu indeksu R-34;

1.1.4. pažymėtą 2451 eilės numeriu būstą Žirmūnų g. 44-21 (unikalus Nr. 1096-6018-2014:0085), kurio bendrasis plotas 43,98 (keturiasdešimt trys ir devyniasdešimt aštuonios šimtosios) kv. m;

1.2. 2019 m. gegužės 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės būsto terminuotą nuomos sutartį Nr. 1.40-GT19/0347, sudarytą su G. R., į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto Karaliaučiaus g. 13B-32 nuomos sutartį G. R. dviejų asmenų šeimai (ji ir dukra P. R.) apgyvendinti;

1.3. 2019 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės būsto terminuotą nuomos sutartį Nr. 1.40-GT19/0319, sudarytą su L. K., į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto Karaliaučiaus g. 5B-50 nuomos sutartį L. K. vienai apgyvendinti;

1.4. 2019 m. vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės būsto terminuotą nuomos sutartį Nr. 1.40- GT19/0306, sudarytą su G. N., į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto Karaliaučiaus g. 5B-34 nuomos sutartį G. N. vienai apgyvendinti;

1.5. 2019 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos sutartį            Nr. 1.41-G19/1595, sudarytą su N. B., į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto    Žirmūnų g. 44-21 nuomos sutartį N. B. dviejų asmenų  šeimai (ji ir sūnus I. B.) apgyvendinti.

2. Į p a r e i g o j u  Savivaldybės įmonę ,,Vilniaus miesto būstas“:

2.1. per tris mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pakeisti su G. R. sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės būsto terminuotą nuomos sutartį ir nustatyti nuomos mokestį pagal galiojančią tvarką. Nurodytu laikotarpiu nepakeitus sutarties, šio įsakymo 1.1.1 ir 1.2 papunkčiai netenka galios;

2.2. per tris mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pakeisti su L. K. sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės būsto terminuotą nuomos sutartį ir nustatyti nuomos mokestį pagal galiojančią tvarką. Nurodytu laikotarpiu nepakeitus sutarties, šio įsakymo 1.1.2 ir 1.3 papunkčiai netenka galios;

2.3. per tris mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pakeisti su G. N. sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės būsto terminuotą nuomos sutartį ir nustatyti nuomos mokestį pagal galiojančią tvarką. Nurodytu laikotarpiu nepakeitus sutarties, šio įsakymo 1.1.3 ir 1.4 papunkčiai netenka galios;

2.4. per tris mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pakeisti su N. B. sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos sutartį ir nustatyti nuomos mokestį pagal galiojančią tvarką. Nurodytu laikotarpiu nepakeitus sutarties, šio įsakymo 1.1.4 ir 1.5 papunkčiai netenka galios;

2.5. pasirašyti buto perdavimo ir priėmimo aktus tik tada, kai nuomininkai pateiks su paslaugų teikėjais sudarytų sutarčių kopijas;

2.6. įregistruoti pakeistas Savivaldybės socialinių būstų nuomos sutartis valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

3. P a v e d u  Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią