Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-496 2004-08-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL NAUJOSIOS VILNIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO

2004 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1-496

 

 

Atsižvelgdama į mokyklos prašymą ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba                            n u s p r e n d ž i a:

Pavadinti Naujosios Vilnios pagrindinę mokyklą Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindine mokykla.

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\PAVADINIMAI

 

 

 

Į pradžią