Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-506 2004-08-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ PLĖTROS SCHEMOS TVIRTINIMO

2004 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1-506

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995                  Nr. 107-2391, 1997, Nr.65-1548, Nr.96-2427; 2000, Nr.42-1195, Nr.58-1708, 92-2881; 2001, Nr.39-1358) ir Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 605V „Dėl 2000 metų teritorijų planavimo programos ir geografinės sistemos plėtros tvirtinimo” Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Vilniaus miesto prekybos centrų plėtros schemą, tikslinančią Vilniaus miesto bendrojo plano 7 dalies ,,Socialinė aplinka ir ekonomikos plėtra“ sprendinius (pridedama).

2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą vadovautis patvirtinta schema:

2.1. planuojant naujų prekybos centrų plėtrą;

2.2. išduodant sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.

3. Nustatyti, kad:

3.1. nauji prekybos centrai miesto centrinėje dalyje, pirmoje ir antroje zonose gali būti projektuojami ir statomi iki 20 (dvidešimties tūkstančių) kv. m bendro naudingojo ploto;

3.2. nauji prekybos centrai ne miesto centrinėje dalyje, trečioje ir ketvirtose zonose gali būti projektuojami ir statomi daugiau kaip 20 (dvidešimties tūkstančių) kv. m bendro naudingojo ploto.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\PLANAVIMAS

 

 

 

Į pradžią