Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1144 2006-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ADMINISTRACIJOS  DIREKTORIAUS  2006-01-16  ĮSAKYMO
NR. 30-24 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ
NAMŲ PATALPŲ  SAVININKŲ  BENDROSIOS  NUOSAVYBĖS  ADMINISTRATORE“
 PAPILDYMO

 

  2006 m. birželio 20 d. Nr.   30-1144

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 295 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo skyrimo tvarkos“:

1. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 206 eilute (priedas).

            2. S u d a r a u  šio Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 112 perdavimo UAB „Rasų valda“ komisiją:

            Remigijus Jurevičius — Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus Energetikos ir pastatų administravimo poskyrio vedėjas (komisijos pirmininkas);

            Sigitas Banionis — uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ direktoriaus pavaduotojas;

            Česlovas Rybakas — uždarosios akcinės bendrovės „Bendruva“ direktoriaus pavaduotojas.

            3. P a v e d u   sudarytojai komisijai per 30 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo pasirašymo dienos atlikti visas daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 112 perdavimo administruoti UAB „Rasų valda“ procedūras.

            4. Į p a r e i g o j u   uždarąją akcinę bendrovę „Bendruva“ per 30 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pervesti į uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ atsiskaitomąją sąskaitą gyvenamojo namo Subačiaus g. 112 butų ir kitų patalpų savininkams priskaičiuotas amortizacinių atskaitymų liftų kapitaliniam remontui lėšas bei kitas nepanaudotas lėšas šio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius


                                                                                                                                                                                                                        Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                    administracijos direktoriaus

                                                                                    2006 m. birželio 20 d.

                                                                                    įsakymo Nr. 30-1144

                                                                                    priedas

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS  UAB „RASŲ VALDA‘  ADMINISTRUOJAMŲ  DAUGIABUČIŲ  GYVENAMŲJŲ  NAMŲ

SĄRAŠAS

 

 

 

 

Eil.

 

Namo bendrasis (naudingasis)

Gyvenamųjų

Negyvenamųjų

Priskirtas žemės sklypas

nr.

Namo adresas

plotas (kv. m)

patalpų (butų) skaičius

patalpų skaičius

Sprendimo data ir Nr.

Sklypo plotas

 (kv. m)

206.

 

Subačiaus  g. 112

4587

97

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią