Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-153 2007-01-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2006-01-16  ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2007 m. sausio 26 d. Nr.   30-153

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 ,,Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“,

            p a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 ,,Dėl UAB ,,Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 325, 326, 327 ir 328 eilutėmis  pagal priedą.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius


                                               

                                                Vilniaus miesto savivaldybės

                                                administracijos direktoriaus

                                                2007 m. sausio 26 d.

                                                įsakymo Nr. 30-153

                                                priedas

 

 

 

   UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJININKŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ

                  DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ S Ą R A Š A S

 

 

 

Eil. nr.

Namo adresas

Namo bendrasis (naudingas) plotas., kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

 

 

 

 

 

Sprendimo data ir Nr.

Sklypo plotas, kv. m

325

Prūsų g. 12

2300,63

45

1

2001-09-27

Nr. 1930V

2934

326

Rodūnios kelias  g. 24

1372,40

60

1

 

 

327

Rodūnios kelias g. 26

2771,80

138

1

 

 

328

Rodūnios kelias g. 28

980,73

68

 

 

 

 

 

Į pradžią