Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-496 2008-05-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-881 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI MOKAMOMIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS IR AIKŠTELĖMIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 28 d. Nr. 1-496

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimą
Nr. 1-881 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis ir aikštelėmis nustatymo“ ir išdėstyti  2.3.4 punktą taip:

„2.3.4. už rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą:

2.3.4.1 raudonojoje zonoje – 500 (penki šimtai) Lt per mėnesį;

2.3.4.2. geltonojoje zonoje – 330 (trys šimtai trisdešimt) Lt per mėnesį;

2.3.4.3. žaliojoje zonoje – 170 (vienas šimtas septyniasdešimt) Lt per mėnesį;

2.3.4.4. baltojoje zonoje – 125 (vienas šimtas dvidešimt penki) Lt per mėnesį“.

2. Pakeisti nurodytuoju sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos, nustatytos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi transporto priemonių mokamomis stovėjimo vietomis ir aikštelėmis, nuostatus ir išdėstyti 21.8  punktą taip:

„21.8. leidimo pirmoje pusėje nurodoma įmonės pavadinimas, kuriai rezervuojama transporto priemonės stovėjimo vieta, leidimo galiojimo vieta, laikas, leidimo numeris“.

3. Išdėstyti nauja redakcija nurodytojo sprendimo priedą (pridedama).

4. Nustatyti, kad:

4.1. iki šio sprendimo įsigaliojimo išduoti leidimai statyti transporto priemonę rezervuotoje vietoje galioja iki leidimuose nurodytos datos;

4.2. šis sprendimas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

 

 

Meras

Juozas Imbrasas


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2005 m.  liepos 20 d.

sprendimo Nr. 1-881                     

priedas

 

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 28 d. 

sprendimo Nr. 1-496                     

redakcija)

 

VILNIAUS MIESTO RINKLIAVOS ZONŲ, KURIOSE NUSTATYTA RINKLIAVA

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKAMS (VAIRUOTOJAMS), RIBOS

           

1. Raudonoji zona. Jos ribos eina Aušros Vartų (nuo Bazilijonų gatvės), Didžiąja, Savičiaus, Didžiąja, Pilies, Latako, Pilies, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, Pamėnkalnio, Pylimo, Trakų, Pranciškonų, Šv. Mikalojaus, Vokiečių, Didžiąja gatvėmis. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje.

2. Geltonoji zona. Jos ribos eina:

2.1. V. Kudirkos (nuo Pamėnkalnio gatvės), J. Tumo-Vaižganto, A. Goštauto, Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, J. Jasinskio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje (išskyrus raudonojoje zonoje esančias gatves);

2.2. Tauro (nuo Pamėnkalnio gatvės) Mindaugo, Naugarduko, Vingrių, Pylimo, Plačiąja, Raugyklos, Kauno, Šv. Stepono, Panerių, Geležinkelio, Aušros Vartų,  M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus, Zarasų, Olandų, Krivių, Užupio, Malūnų, Maironio, Barboros Radvilaitės, Pilies, Latako, Pilies, Didžiąja, Savičiaus, Didžiąja, Aušros Vartų, Vokiečių, Šv. Mikalojaus, Pranciškonų, Trakų, Pylimo, Pamėnkalnio (iki Tauro gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje (išskyrus raudonojoje zonoje esančias gatves);

2.3. Upės (nuo Geležinio Vilko gatvės), Žvejų, Olimpiečių, Tuskulėnų, Žalgirio, Kalvarijų, Lvovo, Linkmenų gatvėmis, Konstitucijos prospektu, Geležinio Vilko (iki Upės gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje.

2.4. Santariškių (nuo Žaliųjų Ežerų  iki J. Tallat-Kelpšos gatvės). Ši gatvė yra geltonojoje zonoje.

3. Žalioji zona. Jos ribos eina J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos gatvės), Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, Geležinio Vilko, V. Pietario, Žemaitės, Kauno, Raugyklos, Plačiąja, Pylimo, Vingrių, Naugarduko, Mindaugo, Tauro, Pamėnkalnio gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje (išskyrus raudonojoje ir geltonojoje zonose esančias gatves).

4. Baltoji zona – visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

5. Visos zonos, išskyrus baltąją zoną, grafiškai pateiktos priede.

                               _____________________________


Vilniaus miesto rinkliavos zonos, kuriose nustatyta rinkliava transporto priemonių valdytojams (vairuotojas), ribų

priedas

 

Į pradžią