Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1341 2008-06-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“  SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2008 m. birželio 30 d. Nr.   30-1341

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija),                 15 punktu“:

            1. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų namų sąrašą 329–345 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

2.1.  uždarąją akcinę bendrovę ,,Bendruva“ per šešis mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2.  uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“, pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                            2008 m. birželio 30 d.

įsakymo Nr. 30-1341

                                                                                                                                                            priedas

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJININKŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

1

2

3

4

5

6

7

8

329

Brolių g. 9

1N5p

2323,91

56

1

nėra

nėra

330

Brolių g. 21

1N5p

2550,26

52

nėra

nėra

nėra

331

Dariaus ir Girėno g. 11

1N5p

4213,19

97

 1

nėra

nėra

332

Dariaus ir Girėno g. 13

1N5p

4267,25

108

2

nėra

nėra

333

Eišiškių pl. 72

1A3p

1879,70

37

nėra

nėra

nėra

334

Kapsų g. 30

1N5p

3977,35

97

nėra

nėra

nėra

335

Kapsų g. 32

1N5p

3978,03

105

2

nėra

nėra

336

Kapsų g. 34

1N5p

2591,14

63

nėra

nėra

nėra

337

Kapsų g. 38

1N5p

2609,07

70

nėra

nėra

nėra

338

Liepkalnio g. 71

1N2p

1153,00

25

1

nėra

nėra

339

Pelesos g. 5

1N5p

2886,32

127

nėra

nėra

nėra

340

Šaltkalvių g. 8

1N5p

3830,10

136

nėra

nėra

nėra

341

Šaltkalvių g. 10

1N5p

3853,30

126

nėra

nėra

nėra

342

Šaltkalvių g. 12

1N5p

3732,02

114

1

nėra

nėra

343

Šaltkalvių g. 18

1N5p

4586,50

93

nėra

nėra

nėra

344

Tyzenhauzų g. 19B

1N2p

1140,47

35

nėra

nėra

nėra

345

Zanavykų g. 10

1N5p

2388,81

63

nėra

nėra

nėra

 

 

Į pradžią