Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1351 2008-06-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“  SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2008 m. birželio 30 d. Nr.   30-1351

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), 15 punktu“:

            1. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų namų sąrašą 207­–209 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

2.1.  uždarąją akcinę bendrovę ,,Bendruva“  per šešis mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Rasų valda“ surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Rasų valda“, pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                            2008 m. birželio 30 d.

įsakymo Nr. 30-1351

                                                                                                                                                            priedas

 

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RASŲ VALDA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis (naudingasis) plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

1

2

3

4

5

6

7

8

207

Subačiaus g. 115A

2N9p

4225,22

114

nėra

nėra

nėra

208

Subačiaus g. 115B

3N9p

4157,21

106

1

nėra

nėra

209

Subačiaus g. 120

1N5p

5464,34

177

1

nėra

nėra

 

 

Į pradžią