Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2587 2008-12-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2008 m. gruodžio 24 d. Nr.   30-2587

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

1. S k i r i u  uždarąją  akcinę bendrovę „Litmilma“ (Justiniškių g. 62A, LT-05239 Vilnius, registro Nr. 099240, registravimo data 1991-05-22, įmonės kodas 1220664740) Vilniaus miesto daugiabučių  namų  patalpų  savininkų  bendrosios nuosavybės administratore iki iki 2012 m. gruodžio 31 d.

2010 m. sausio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-16 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės „Litmilma“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą ir  Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u:

            3.1. uždarąją akcinę bendrovę „Jurita“:

3.1.1.  per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Litmilma“ turimus daugiabučių namų Justiniškių g. 109, Rygos g. 3, Rygos g. 5, Rygos g. 7,  Rygos g. 9, Rygos g. 11, Rygos g. 13, Taikos g. 2, Taikos g. 4, Taikos g. 28, Taikos g. 33,                 Taikos g. 39, Taikos g. 41 statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

3.1.2.  per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Litmilma“ surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas aukščiau nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

3.2. uždarąją akcinę bendrovę ,,Litmilma“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

            4. K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-32  „Dėl UAB „Jurita“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Jurita“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą  ir išbraukiu 27, 38 – 42, 44, 66, 68, 75, 77, 83, 85 eilutes.

5.  L a i k a u netekusiais galios:

5.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 30-1386 „Dėl  UAB „Litmilma“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“;

5.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 30-1655 „Dėl Administracijos direktoriaus 2008-07-04 įsakymo Nr. 30-1386 ,,Dėl UAB „Litmilma“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“;

5.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 30-1905 „Dėl Administracijos direktoriaus 2008-07-04 įsakymo Nr. 30-1386 ,,Dėl UAB „Litmilma“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“.

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA                        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus               2008 m. gruodžio 24 d.                   įsakymu Nr. 30-2587                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,LITMILMA ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane                ( korpusas)

Namo bendras plotas,          kv. m

Namo naudingas plotas,                 kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Paskirtas žemės sklypas

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Justiniškių g. 95

1A9b

5239,78

4402,71

72

 

 

 

 

2

Justiniškių g. 99

1A5b

4275,45

3524,43

82

1

 

 

 

3

Neteko galios.

2010 m. sausio 12 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo

Nr. 30-80 redakcija

 

 

4

Justiniškių g. 109

1A9b

7590,53

6760,72

106

1

 

 

 

5

Justiniškių g. 115

1A9b

7407,40

6692,19

107

 

 

 

 

6

Neteko galios.

2009 m. gegužės 26 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo

Nr. 30-945 redakcija

 

 

7

Justiniškių g. 119

1A9b

2505,66

2099,79

36

 

 

 

 

8

Rygos g. 3

1A5b

4076,65

3343,97

59

1

 

 

 

9

Rygos g. 5

1A5b

4166,1

3389,28

59

1

 

 

 

10

Rygos g. 7

1A5b

5382,79

4240,19

80

 

 

 

 

11

Rygos g. 9

1A9b

5130,75

4622,41

73

 

 

 

 

12

Rygos g. 11

1A5b

5504,08

4339,2

80

 

 

 

 

13

Rygos g. 13

1A9b

5140,26

4321,53

72

 

 

 

 

14

Taikos g. 2

1A9b

2659,71

2213,64

36

 

 

 

 

15

Taikos g. 4

1A9b

5248,92

4688,34

71

1

 

 

 

16

Taikos g. 26

1A5b

5406,20

4531,91

81

 

 

 

 

17

Taikos g. 28

1A5b

2111,17

1641,2

40

 

 

 

 

18

Taikos g. 32

1A9b

5270,71

4357,44

72

 

 

 

 

19

Taikos g. 33

1A9b

2505,83

2254,46

37

 

 

 

 

20

Taikos g. 34

1A9b

5224,06

4317,60

72

 

 

 

 

21

Taikos g. 35

1A9b

2555,62

2108,61

36

 

 

 

 

22

Neteko galios.

2009 m. lapkričio 25 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo

Nr. 30-2085 redakcija

 

 

23

Neteko galios.

2009 m. lapkričio 25 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo

Nr. 30-2085 redakcija

 

 

24

Neteko galios.

2010 m. sausio 12 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo

Nr. 30-80 redakcija

 

nėra

25

Taikos g. 53

1A5b

1377,82

1152,18

20

 

 

 

 

26

Taikos g. 55

1A5b

1355,70

1134,37

21

 

 

 

 

27

Neteko galios.

2009 m. birželio 17 d

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo

Nr. 30-1119 redakcija

 

 

 

28

Taikos g. 61

1A9b

2668,99

2218,77

36

 

 

 

 

29

Taikos g. 43

1A9b

2529,02

2116,89

36

 

 

 

 

30

Laisvės pr. 74

1A5t

1550,56

1228,00

20

 

 

 

 

31

Laisvės pr. 76

1A5b

1564,83

1270,26

20

1

-

-

 

32

Laisvės pr. 78

1A5b

1575,82

1246,15

20

-

-

-

 

33

Taikos g. 11

1A5b

1398,32

1108,95

20

-

-

-

 

34

Rygos g. 33

1A9b

2671,62

2401,04

36

-

-

-

 

35.

Rygos g. 23

1A9b

2659,65

2223,45

36

-

-

-

 

36.

Rygos g. 25

1A9b

2472,33

2247,84

36

-

-

-

 

37.

Rygos g. 31

1A5b

4086,98

3327,05

61

-

-

-

 

38.

Rygos g. 35

1A9b

2581,34

2304,07

36

-

-

-

 

39.

Rygos g. 37

1A9b

2668,49

2208,78

36

-

-

-

 

40.

Taikos g. 3

1A5b

1354,71

1065,10

20

-

-

-

 

41.

Taikos g. 5

1A5b

1361,31

1147,86

20

-

-

-

 

42.

Laisvės pr. 66

1A5b

1549,90

1235,88

20

-

-

-

 

43.

Rygos g. 27

1A9b

2506,92

2274,89

37

-

-

-

 

44.

Taikos g. 41

1A9b

2549,15

2297,67

42

 

-

-

 

-

 

45

Taikos g. 39

1A9b

2569,89

2312,13

38

 

-

-

 

-

 

46

Rygos g. 29

1A9b

2645,65

2387,54

37

 

-

-

 

-

 

47

 

Laisvės pr. 64

1A5b

1571,37

1327,79

20

-

-

-

 

48

Taikos g. 36

 

1A5b

5563,77

4666,72

101

-

-

-

 

49

Taikos g. 37

 

1A5b

1374,74

1156,18

21

-

-

-

 

50

Taikos g. 80

 

1A5b

3991,17

3218,30

60

-

-

-

 

51

Taikos g. 92

1A5b

1308,19

1028,52

20

 

-

-

 

-

 

52

 

Taikos g. 94

1A5b

1335,73

1066,65

20

-

-

-

 

53

Taikos g. 100

 

1A5b

1335,73

1066,65

20

-

-

-

 

54

Taikos g. 102

 

1A5b

1359,39

1077,25

20

-

-

-

 

 

55.

 

 

Taikos g. 49

 

1A5b

 

1355,01

 

1061,55

 

20

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

56.

 

 

Taikos g. 78

 

1A5b

 

1308,91

 

1101,01

 

20

 

-

 

-

 

-

 

 

57.

 

 

 

Taikos g. 51

 

1A5b

 

2117,90

 

1761,78

 

41

 

-

 

-

 

-

 

 

58

 

 

 

Justiniškių g. 105

 

1A9b

 

5333,95

 

4816,99

 

72

 

 

 

 

59

Parko g. 47

 

1A5p

1446,35

1190,03

22

-

-

-

 

60

Parko g. 59

 

1A5p

1446,92

1184,18

22

-

-

-

 

61

Linksmoji g. 75

 

1A9p

2334,08

1989,08

38

-

-

-

 

62

Linksmoji g. 77

1A5p

1446,91

1223,06

22

 

-

-

 

-

 

63

 

Linksmoji g. 79

1A5p

1478,41

1208,17

22

-

-

-

 

64

Linksmoji g. 81

 

1A5p

1456,58

1196,48

22

-

-

-

 

65

Rygos g. 36

 

1A5b

1346,05

1064,00

20

-

-

-

 

66

Taikos g. 64

 

1A9b

2523,96

2118,96

36

-

-

-

 

67

Taikos g. 76

 

1A5b

1381,27

1140,07

20

-

-

-

 

 

68

Taikos g. 60

1A9b

2666,91

2212,84

36

-

-

-

 

69

Taikos g. 62

1A9b

2470,99

2250,88

35

-

-

-

 

 

70.

Neteko galios.

2012 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-360 redakcija

 

71.

Neteko galios.

2012 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-360 redakcija

 

72.

Neteko galios.

2012 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-360 redakcija

 

73.

Neteko galios.

2012 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-360 redakcija

 

 

IŠ VISO

 

115517,25

98288,86

1686

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 m. gruodžio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2141 redakcija

2010 m. sausio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-69 redakcija

2010 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-98 redakcija

2010 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-133 redakcija

2010 m. sausio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-155 redakcija

2010 m. kovo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-606 redakcija

2010 m. balandžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-829 redakcija

2010 m. balandžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-830 redakcija

2010 m. gegužės 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-983 redakcija

2010 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1020 redakcija

2010 m. liepos 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1572 redakcija

2010 m. liepos 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1574 redakcija

2010 m. liepos 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1589 redakcija

2010 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1651 redakcija

2011 m. gegužės 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-755 redakcija

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2008 m gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 30-2587

 

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  UAB ,,Litmilma“ atstovaujama direktoriaus Sergo Miloravos įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus _________________ įsakymu Nr. __________  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu   Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                   __________                        ____________________________                                                                 (parašas)                                                               (vardas, pavardė)

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-945 - 2009-05-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2009-05-08 ĮSAKYMO NR. 30-807 „DĖL UAB „STATYBŲ FABRIKAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1119 - 2009-06-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-32 „DĖL UAB „JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2085 - 2009-11-25
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-03-26 ĮSAKYMO NR. 30-547 „DĖL UAB „BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2141 - 2009-12-08
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 ,,DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-16 - 2010-01-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 ,,DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-69 - 2010-01-11
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 ,,DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-80 - 2010-01-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-32 „DĖL UAB „JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-98 - 2010-01-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-133 - 2010-01-18
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-155 - 2010-01-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-606 - 2010-03-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-829 - 2010-04-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-830 - 2010-04-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-983 - 2010-05-04
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1020 - 2010-05-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1574 - 2010-07-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1572 - 2010-07-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1589 - 2010-07-27
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1651 - 2010-08-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 ,,DĖL UAB ,,LITMILMA” SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE” PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-755 - 2011-05-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-360 - 2012-02-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 ,,DĖL UAB ,,LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO
Į pradžią