Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-745 2009-04-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL GYVENAMOJO NAMO VIEVERSIŲ g. 7/ DALGIŲ G. 13 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DALYVIAMS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMOJO NAMO VIEVERSIŲ g. 7/ DALGIŲ G.  13 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DALYVIAMS

 

  2009 m. balandžio 28 d. Nr.   30-745

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo  įstatymo   (Žin.,  2000,  Nr. 56-1639)  4  straipsniu,   Lietuvos   Respublikos  Vyriausybės  2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 125 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), 15 punktu:

            1. P e r d u o d u  jungtinės veiklos sutarties dalyviams valdyti ir prižiūrėti gyvenamojo namo Vieversių g. 7/ Dalgių g. 13 (unikalus Nr. 1095-8025-7012), kurio bendras plotas – 198,51 (šimtas devyniasdešimt aštuoni ir penkiasdešimt viena šimtoji) kv. m, bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendrojo naudojimo patalpas.

            2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Miesto ūkio departamentą išbraukti iš apskaitomų gyvenamųjų namų sąrašo gyvenamojo namo Vieversių g. 7/ Dalgių g. 13, kurio bendras plotas – 198,51 (šimtas devyniasdešimt aštuoni ir penkiasdešimt viena šimtoji)  kv. m, kartu su visais butų priklausiniais;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“:

2.2.1.  perduoti daugiabučio namo Vieversių g. 7/ Dalgių g. 13 jungtinės veiklos sutarties dalyviams turimus šio namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.2.2. perduoti daugiabučio namo Vieversių g. 7/ Dalgių g. 13 jungtinės veiklos sutarties dalyviams surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas pagal 2009 m. kovo 1 d. būklę – 206,54 (du šimtus šešis Lt 54 ct) Lt šio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2.3. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti gyvenamojo namo Vieversių g. 7/ Dalgių g. 13 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

2.3. jungtinės veiklos sutarties dalyvius valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti gyvenamojo namo Vieversių g. 7/ Dalgių g. 13 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

3. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m. sausio 16 d. įsakymu  Nr. 30-24 „Dėl UAB  „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės  administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų  daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą  ir išbraukiu 166 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

 

 

Į pradžią