Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-752 2009-04-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 „DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 „DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2009 m. balandžio 29 d. Nr.   30-752

Vilnius

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų namų sąrašą  346 ir 347 eilute pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Senamiesčio ūkis“:

2.1.1. per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ turimus priede nurodytų daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.2. per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.1.3. išbraukti iš administruojamų namų sąrašo daugiabučio gyvenamojo namo V. Šopeno g. 3B korpusą 2A4p (unikalus numeris 1089-7000-1020), kurio bendras plotas  1954,74 (vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt keturi ir septyniasdešimt keturios šimtosios) kv. m ir daugiabučio   gyvenamojo namo V. Šopeno g. 1/Sodų g. 17 korpusą 3A2p (unikalus numeris            1094-0072-4034), kurio bendras plotas 315,23 (trys šimtai penkiolika ir dvidešimt trys šimtosios) kv. m;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“, pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti namų V. Šopeno g. 3B ir V. Šopeno g. 1/Sodų g. 17 korpuso 3A2p bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės           administracijos direktoriaus

2009 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. 30-752

                                                                                                                                                          

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJININKŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

(korpusas)

Namo

bendras

 plotas,

kv. m

Namo naudingasis plotas,

kv. m

Gyvenamųjų

patalpų

(butų)

skaičius

Negyvenamųjų

patalpų

skaičius

Priskirtas žemės

sklypas

Įsigijimo

pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

346

V. Šopeno g. 1/Sodų g. 17

3A2p

315,23

256,74

4

 

 

 

347

V. Šopeno g. 3B

2A4p

1954,74

1344,48

24

1

 

 

 

Į pradžią