Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1160 2009-07-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 15 d. Nr. 1-1160

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1713 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto tarybos 2000 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. 57 „Dėl Vietinės rinkliavos už vizualinę komercinę reklamą Vilniuje nuostatų tvirtinimo“.

3. Neteko galios.

2010 m. balandžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

 

Meras

Vilius Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. liepos 15 d.

sprendimu Nr. 1-1160

 

2010 m. balandžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

Neteko galios.

2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1713 redakcija

______________

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1498 - 2010-04-14
DĖL TARYBOS 2009-07-15 SPRENDIMO NR. 1-1160 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1713 - 2010-09-29
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią