Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-7 2010-01-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO 2006-01-16 NR. 30-24 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO 2006-01-16 NR. 30-24 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

  2010 m. sausio 5 d. Nr.   30-7

Vilnius

 

 K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ir 1 punkte vietoje žodžių ir skaičių „iki 2009 m. gruodžio 31 d.“ įrašau žodžius ir skaičius „iki 2012 m. gruodžio 31 d.“

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

 

Į pradžią