Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-357 2010-02-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-09-29 ĮSAKYMO NR. 30-1778 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI SKLYPO NAUGARDUKO G. 84 IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO RENGIMĄ“ PAKEITIMO IR PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-09-29 ĮSAKYMO NR. 30-1778 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI SKLYPO NAUGARDUKO G. 84 IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO RENGIMĄ“ PAKEITIMO IR PAKEITIMO

 

  2010 m. vasario 12 d. Nr.   30-357

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,

1. K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 30-1778 „Dėl pavedimo organizuoti sklypo Naugarduko g. 84 ir gretimos teritorijos detaliojo plano rengimą“ ir 3 punktą išdėstau taip:

„3. Tvirtinu planavimo užduotį detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).“

2. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.
 rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 30-1778 „Dėl pavedimo organizuoti sklypo Naugarduko g. 84 ir gretimos teritorijos detaliojo plano rengimą“ 4 punktu ir išdėstau jį taip:

„4. Tęsti detaliojo planavimo procesą su atnaujintu 2010-01-20 planavimo sąlygų sąvadu Nr. A620-3(2.15.21-MP2), nekeičiant sprendinių. Detaliojo planavimo tolimesnį derinimą vykdyti su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statinių priežiūros departamentu.“

3. L a i k a u  netekusiu galios Administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymą  Nr. 30-152 „Dėl Administracijos direktoriaus 2006-09-29 d. įsakymo Nr. 30-1778 „Dėl pavedimo organizuoti sklypo Naugarduko g. 84 ir gretimos teritorijos detaliojo plano rengimą“ pakeitimo“.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas


 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. 30-357

 

 

PLANAVIMO UŽDUOTIS

detaliojo PLANO DOKUMENTUI RENGTI

 

 

  1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Sklypas Naugarduko g. 84 ir gretima teritorija, Vilnius

 

  1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLOTAS: apie 3,6 ha.

 

  1. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

 

  1. PLANAVIMO RENGĖJAS: pagal detaliojo planavimo organizatoriaus ir planavimo iniciatoriaus pasirinkimą.

 

  1. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo ribų, ploto ir statybos reglamentų nustatymas. Sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

  1. Planavimo procesas: parengiamasis, teritorijos planavimo dokumento rengimo, sprendinių vertinimo ir baigiamasis etapai.

 

  1. PLANAVIMO TERMINAI: 3 metai nuo planavimo sąlygų detaliajam planui rengti patvirtinimui.

 

  1. Bendrojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: urbanistiniu, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos.

 

  1. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

 

 

 

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas- skyriaus vedėjas Aurelijus Stapulionis.

 

Parašas____________________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią