Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1652 2010-07-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2010-04-14 SPRENDIMO NR. 1-1498 „DĖL TARYBOS 2009-07-15 SPRENDIMO NR. 1-1160 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2010-04-14 SPRENDIMO NR. 1-1498 „DĖL TARYBOS 2009-07-15 SPRENDIMO NR. 1-1160 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ
LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1-1652

Vilnius

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Neteko galios.

                2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1713 redakcija

 

            2. Įpareigoti Savivaldybės tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrių su reklaminės veiklos subjektais rengti susitarimus dėl Savivaldybės informacijos suteiktuose reklaminiuose įrenginiuose skleidimo ir koordinuoti Savivaldybės informacijos reklaminės veiklos subjektams teikimą.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1713 - 2010-09-29
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią