Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2108 2010-11-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL GYVENAMOJO NAMO VARŠUVOS G. 3A BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO VARŠUVOS G. 3A SAVININKŲ BENDRIJAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMOJO NAMO VARŠUVOS G. 3A BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO VARŠUVOS G. 3A SAVININKŲ BENDRIJAI

 

  2010 m. lapkričio 30 d. Nr.   30-2108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu                Nr. 125 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603:

1.  P e r d u o d u  Daugiabučio namo Varšuvos g. 3A savininkų bendrijai                           valdyti ir prižiūrėti gyvenamojo namo Varšuvos g. 3A,  plane pažymėto 1A1p (unikalus numeris 1094-0424-4017), kurio bendras plotas – 123,27 (vienas šimtas dvidešimt trys ir dvidešimt septynios šimtosios) kv. m, bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendrojo naudojimo patalpas.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“ perduoti Daugiabučio namo Varšuvos g. 3A savininkų bendrijai turimus statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų  priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas pagal 2010 m. rugsėjo 1 d. būklę – 285,32 Lt šio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. Daugiabučio namo Varšuvos g. 3A savininkų bendriją valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti gyvenamojo namo Varšuvos g. 3A bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą, kreiptis į Miesto plėtros departamentą dėl gyvenamojo namo Varšuvos g. 3A žemės sklypo ribų nustatymo.

3. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                  sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 ,,Dėl UAB ,,Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės ,,Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir 159 eilutėje išbraukiu pastatą Varšuvos g. 3A.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią