Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1993 2011-02-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKLYPO SIESIKŲ G. 15 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SKLYPO SIESIKŲ G. 15 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 18 d. Nr. 1-1993

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m, lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 1-1267 „Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1-1128
„Dėl laikinų paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių nustatymo“, Vilniaus miesto savivaldybes taryba   nusprendžia:

1. Patvirtinti žemės sklypo Siesikų g. 15 (kadastro Nr. 0101/0029:184), Šeškinės seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. Siūlyti Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo piano įgyvendintojui) statybą leidžiantį dokumentą pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

3. Nustatyti, kad:

3.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;

3.2. sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

3.3. sklypo užstatymas galimas tik įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Meras

Raimundas Alekna

______________

 

 

Į pradžią