Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1478 2011-10-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 „DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 „DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2011 m. spalio 12 d. Nr.   30-1478

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 348–384 eilutėmis pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Grinda“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ surinktas nepanaudotas lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti, turimus daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, visas su administruojamais daugiabučiais namais susijusias sutartis (iš jų ir garantines), daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašus, atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus, kitus su administruojamais daugiabučiais namais susijusius dokumentus;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Grinda“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“ darbdavių susitarimu perkelti administravimo veiklą vykdančius darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“;

2.3. uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“:

2.3.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

2.3.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-36 „Dėl UAB „Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. 30-1478

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJININKŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

(korpusas)

Namo

bendras

 plotas,

kv. m

Namo naudingasis plotas,

kv. m

Gyvenamųjų

patalpų

(butų)

skaičius

Negyvenamųjų

patalpų

skaičius

Priskirtas žemės

sklypas

Įsigijimo

pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 348

Savanorių pr. 33

1A9b

3270,79

3068,51

104

4

 

nėra

 349

Savanorių pr. 34

1A5b

5274,76

      4422,9

100

nėra

 

nėra

 350

 

Savanorių pr. 35

 

      1A5b

 

     3433,57

 

      2872,2

 

          60

 

          nėra

 

 

 

nėra     

 

 351

Savanorių pr. 36

      1A5b

     5297,03

      4422,27

         100

          nėra

 

          nėra

 352

Savanorių pr. 38

     1A5b

     5276,5

      4422,9

         100

          nėra

 

          nėra

 353

Savanorių pr. 40

     1A9b

     2972,34

      2769,81

          48

            3

 

          nėra

 

Savanorių pr. 40

     2A9b

     3016,71

      2808,62

          48

            3

 

          nėra

 

Savanorių pr. 40

     3A9b

     3011,49

      2815,25

          48

            2

 

          nėra

 354

Savanorių pr. 42

     1A5b

     3229,3

      2701,2

         60

          nėra

 

          nėra

 355

Savanorių pr. 46

     1A9b

     2983,62

      2735,04

         48

            3

 

          nėra

 

Savanorių pr. 46

       2A9b

2996

      2795,88

48

3

 

nėra

 

Savanorių pr. 46

       3A9b

2981,7

      2774,77

48

4

 

nėra

 356

Savanorių pr. 49/12

       1A4p

6985,19

      4076,32

62

9

 

nėra

 357

 

Savanorių pr. 50

       1A5b

 

      5296,21

 

      4422,65

 

         100

 

         nėra

 

 

 

nėra       

 

 358

Savanorių pr. 51

      1A5p

      1105,42

      707,09

          16

             1

Apskrities viršininko įsakymas, 2000-05-16,

Nr. 1624-01

0,1052

 359

Savanorių pr. 53

      1A3p

      2018,29

      821,1

           9

             5

 

nėra

 360

Savanorių pr. 57

      1A2p

      208,65

     208,65

           4

         nėra

 

nėra

 361

Savanorių pr. 59

      1A3p

      2886,09

    1367,48

         17

             8

 

nėra

 362

Savanorių pr. 62

      1A3p

      3144,80

    1431,86

         25

             6

 

nėra

 363

Savanorių pr. 63

      1A3p

      2036,73

    1199,04

         15

             2

 

nėra

 364

Savanorių pr. 65

      1A5p

      5715,37

    4143,56

         68

             9

 

nėra

 365

Vaduvos g. 20

      1A5b

      2154,27

    1665,55

         40

        nėra

 

nėra

 366

Geležinio Vilko g. 15

      1A5b

       3429,3

    2872,4

         60

        nėra

 

nėra

 367

Geležinio Vilko g. 17

     1A5b

      4583,37

    3832,9

         81

        nėra

 

nėra

 368

Gerosios Vilties g. 4

     1A5b

       4581

    3831,9

         80

        nėra

 

nėra

 369

Skroblų g. 27

     1A5p

      4744,64

    3914,32

         80

            1

 

nėra

 370

Žemaitės g. 1

    1A5b

      6933,84

    5680,82

       118

            3

 

nėra

 371

Žemaitės g. 7

    1A5p

      6186,47

    5187,97

       100

            1

 

nėra

372

Konarskio g. 24

    1A5p

     3240,45

     2714,35

          45

         nėra

 

nėra

 

Konarskio g. 24

    2A5p

     1280,77

     1093,49

          20

         nėra

 

nėra

 

Konarskio g. 24

    3A5p

     1736,18

     1433,03

          25

         nėra

 

nėra

 

Konarskio g. 24

    4A5p

     2717,55

     2280,31

40

         nėra

 

nėra

 373

 

Vandentiekio g. 28

 

    1A4p

 

     1510,36

 

     1217,53

 

          32

 

           1

 

 

 

nėra        

 

 374

Erfurto g. 33

    1A9b

     4177,3

     3764,7

          72

         nėra

 

          nėra

 375

Architektų g. 36

    1A5b

     3914,2

     3270,5

          60

         nėra

 

          nėra

 

Architektų g. 36

    2A5b

     2055

     1714

          30

         nėra

 

          nėra

 376

Architektų g. 206

    1A5b

     3918,2

     3270,5

          60

         nėra

 

          nėra

 

Architektų g. 206

    2A5b

     2044,3

     2044,3

          30

        nėra

 

          nėra

 377

Architektų g. 208

    1A5b

     2119,8

     1781,4

          30

        nėra

 

          nėra

 378

J. Tumo Vaižganto g. 4

    1A3p

      430,95

     233,47

           2

           2

 

          nėra

 379

Ūmėdžių g. 3

    1A5b

     2146,43

     1775,09

         40

        nėra

 

          nėra

 380

Vilkpėdės g. 3

    19N1m

     243,83

      243,83

        11

        nėra

 

nėra

381

Šlaito g. 24 (buvusi Vilkpėdės g. 3A)

     1N1m

     184,72

     184,72

        5

       nėra

 

nėra

382

Šlaito g. 30 (buvusi Vilkpėdės g. 3B)

     20N1m

     239,17

     232,47

        4

      nėra

 

nėra

383

Šlaito g. 18 (buvusi Vilkpėdės g. 3C)

     8A1m

     403,38

     362,33

        6

      nėra

 

nėra

384

Savanorių pr. 47

     1A5b

     3432

     2871,5

       59

        1

 

nėra

 

 

Į pradžią