Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-121 2011-07-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 1-121

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitą: pajamos – 1029151,8 tūkst. Lt, (iš jų – 50000 tūkst. Lt trumpalaikė paskola),  išlaidos – 1013355,6 tūkst. Lt, išlaidos, viršijančios pajamas, – 34203,8 tūkst. Lt (1 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės
2010 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš specialiosios tikslinės dotacijos – 330255,1 tūkst. Lt                      (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2010 metų patikslinto biudžeto išlaidos pagal specialiąsias programas – 42936,7 tūkst. Lt (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2010 metų patikslinto biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją – 1013355,6 tūkst. Lt (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 2010 metų įmokos į Savivaldybės biudžetą
už atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 34394,6 tūkst. Lt (5 priedėlis).

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2010 metų privatizavimo fondo sąmatos įvykdymo            ataskaitą – 22505,1 tūkst. Lt (6 priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2010 metų investicijų programos įvykdymo ataskaitą pagal 2010 m. gruodžio 31 d. būklę – 320938,8 tūkst. Lt (7 priedėlis).

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2010 metų asignavimų skoloms mokėti įvykdymo ataskaitą pagal 2010 m. gruodžio 31 d. būklę – 152698,4 tūkst. Lt (8 priedėlis).

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-121 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-121 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-121 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
1-121 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
1-121 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
1-121 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią