Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-93 2012-01-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

  2012 m. sausio 17 d. Nr.   30-93

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 ,,Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

            1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB ,,Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtinto Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo 233 eilutę pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujininkų ūkis“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo Prūsų g. 2 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Dokumento priedai:
30-93 - DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią