Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-327 2012-02-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIO NAMO LIEPKALNIO G. 83 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJAI ,,LIEPKALNIJA“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO LIEPKALNIO G. 83  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJAI ,,LIEPKALNIJA“

 

  2012 m. vasario 13 d. Nr.   30-327

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu                   Nr. 125 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 bei atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. rugpjūčio 5 d. Juridinių asmenų registre įregistruota daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Liepkalnija“ (kodas 300135307):

1.  P e r d u o d u  daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Liepkalnija“ valdyti ir prižiūrėti daugiabučio namo Liepkalnio g. 83 (unikalus numeris 1089-2000-4010), kurio bendras plotas – 1069,10 (vienas tūkstantis šešiasdešimt devyni ir dešimt šimtųjų) kv. m, bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendrojo naudojimo patalpas.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Finansų departamentą išbraukti iš apskaitomų gyvenamųjų namų sąrašo gyvenamąjį namą Liepkalnio g. 83, kurio bendras plotas 1069,10 (vienas tūkstantis šešiasdešimt devyni ir dešimt šimtųjų) kv. m, kartu su visais butų priklausiniais;

               2.2. uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujininkų ūkis“ perduoti daugiabučio namo savininkų bendrijai  ,,Liepkalnija“ namo Liepkalnio g. 83 statybos, techninės inventorizacijos, techninės priežiūros dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų  priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas pagal 2012 m. vasario 1 d. būklę – 2584,12 (du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt 12 ct) Lt namo Liepkalnio g. 83 bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;       

               2.3. daugiabučio namo savininkų bendriją ,,Liepkalnija“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daugiabučio namo Liepkalnio g. 83 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.        

               3. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                 sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39  „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 128 eilutę.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Į pradžią