Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-540 2012-03-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

  2012 m. kovo 15 d. Nr.   30-540

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu  Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir atsižvelgdamas į UAB ,,Rasų valda“ 2012 m. sausio 16 d. prašymą išbraukti vienbučius/dvibučius namus iš UAB ,,Rasų valda“ administruojamų namų sąrašo:

1. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m.                 sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 11, 58, 59, 74, 82, 93, 108, 114, 118, 122, 124, 141, 143, 145, 171, 172, 173-176, 180 eilutes (vienbučius/ dvibučius namus Liepkalnio g. 8, Belvederio g. 19, 36, Gardino g. 10, Geležinė g. 32,                    Liepkalnio g. 28A, Lygialaukių g. 7, Minsko pl. 18, Paplaujos g. 4, Pelesos g. 83, Ramunių g. 8, Stalių g. 4, Subačiaus g. 104, 109, Ramunių g. 23, Tyzenhauzų g. 21, Belvederio g. 29).

            2. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m.                   sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo 70 ir 157 eilutes pagal priedą.

            3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų Filaretų g. 38 ir Kenos g. 8 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. kovo 15 d.

įsakymo Nr. 30-540

priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „RASŲ VALDA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

70

Filaretų g. 38

1A1m

205,99

205,99

6

-

-

 

-

157

Kenos g. 8

1A1p

437,97

398,59

7

-

-

-

 

Į pradžią