Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-569 2012-03-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SKLAIDOS SCHEMOMS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SKLAIDOS SCHEMOMS

 

  2012 m. kovo 20 d. Nr.   30-569

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778 ,,Dėl Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plano ir Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plano valdymo ir stebėsenos sistemos tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano“:

1. P r i t a r i u   Vilniaus miesto teritorijų išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemoms:

1.1. schemai Nr. 5 – Laisvės prospektas;

1.2. schemai Nr. 6 – Savanorių prospektas nuo Žemųjų Panerių, Ukmergės gatvė, numatant galimybę J zonoje statyti naujos konstrukcijos didelio ir labai didelio formato išorinės vaizdinės reklamos erdvinius stendus;

2017 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-963 redakcija

 

1.3. schemai Nr. 7 – Geležinio Vilko gatvė;

1.4. schemai Nr. 8 – T. Narbuto gatvė, Konstitucijos prospektas, Šeimyniškių gatvė, Žirmūnų gatvė.

2. N u s t a t a u,  kad išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemų tikslas – suformuluoti išorinės vaizdinės reklamos galimos plėtros koncepciją, atsižvelgus į Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plano nuostatas, numatyti galimas ir draudžiamas išorinės vaizdinės reklamos statinių ir įrenginių išdėstymo vietas (zonas) ir nustatyti reikalavimus jiems įrengti.

3. R e k o m e n d u o j u:

3.1. vadovautis nurodytomis 1 punkte išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemomis organizuojant išorinės vaizdinės reklamos įrengimo konkursus bei rengiant išorinės vaizdinės reklamos statinių ir įrenginių projektus;

3.2. Miesto plėtros departamentui organizuoti nuolatinę reklamos sklaidos schemų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), pagal stebėsenos rezultatus atliekant sklaidos schemų tikslinimą.

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-963 - 2017-05-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-03-20 ĮSAKYMO NR. 30-569 „DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SKLAIDOS SCHEMOMS“ PAKEITIMO
Į pradžią