Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-674 2012-04-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

  2012 m. balandžio 3 d. Nr.   30-674

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu  Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 17 punktu ir atsižvelgdamas į gyvenamųjų namų Varšuvos g. 5, Gardino g. 18, Dalgių g. 9, Dunojaus g. 25,       Šv. Stepono g. 31B, Liepkalnio g. 90, Belmonto g. 20 patalpų savininkų pasirašytas Jungtinės veiklos sutartis:

1. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m.               sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 161, 76, 61, 67, 104, 54 eilutes.

2. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m.                   sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtinto Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo 47 eilutę pagal priedą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti daugiabučio namo Šv. Stepono g. 31B bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. balandžio 3  d.

įsakymo Nr. 30-674

priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „RASŲ VALDA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

47

Šv. Stepono g. 31

1A3p

2011,33

1388,63

25

6

-

 

-

 

 

 

Į pradžią