Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-880 2012-05-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SKLAIDOS SCHEMAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SKLAIDOS SCHEMAI

 

  2012 m. gegužės 4 d. Nr.   30-880

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778 ,,Dėl Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plano ir Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plano valdymo ir stebėsenos sistemos tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano“:

1.  P r i t a r i u   Vilniaus miesto teritorijų  išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemai  Nr. 4 – Centrinė miesto dalis – A. Goštauto gatvė, Žygimantų gatvė, Gedimino prospektas, J. Jasinskio gatvė, Pamėnkalnio gatvė, Vokiečių gatvė, Vilniaus,  Pilies  ir  Didžioji  gatvės.

2. N u s t a t a u,  kad išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemos rengimo tikslas –suformuluoti išorinės vaizdinės reklamos galimos plėtros koncepciją, atsižvelgus į Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plano nuostatas, numatyti galimas ir draudžiamas išorinės vaizdinės reklamos statinių ir įrenginių išdėstymo vietas (zonas) ir nustatyti reikalavimus jiems įrengti.

3.  R e k o m e n d u o j u:

3.1. vadovautis 1 punkte nurodyta išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schema organizuojant išorinės vaizdinės reklamos įrengimo konkursus bei rengiant išorinės vaizdinės reklamos statinių ir įrenginių projektus;

3.2. Miesto plėtros departamentui organizuoti nuolatinę reklamos sklaidos schemos įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), pagal stebėsenos rezultatus atliekant sklaidos schemos tikslinimą.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią