Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-992 2012-05-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39,,DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39,,DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

  2012 m. gegužės 22 d. Nr.   30-992

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu  Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 17 punktu ir atsižvelgdamas į daugiabučio namo Šlaito g. 24 patalpų savininkų 2012 m. balandžio 2 d. Jungtinės veiklos sutartį (Nekilnojamojo turto registre 2012 m. balandžio 16 d. nustatytas bendro naudojimo objektų valdymo juridinis faktas):

1. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                      sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 381 eilutę.

2. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujininkų ūkis“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti daugiabučio namo Šlaito g. 24 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią