Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1011 2012-05-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-24 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ KEITIMO

 

  2012 m. gegužės 24 d. Nr.   30-1011

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu  Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 17 punktu ir atsižvelgdamas į gyvenamųjų namų Olandų g. 48A, Rasų g. 22 ir Varšuvos g. 7 patalpų savininkų pasirašytas jungtinės veiklos sutartis bei į UAB ,,Rasų valda“ 2012 m. balandžio 27 d. prašymą:

1. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m.                   sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24 „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą:

1.1. išbraukiu 116, 126 ir 162  eilutes (pastatai Olandų g. 48A, Rasų g. 22 ir Varšuvos g. 7);

1.2. išdėstau 60 eilutę (pastatas Birbynių g. 60) pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo Birbynių g. 60 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gegužės 24 d.

įsakymo Nr. 30-1011.

priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „RASŲ VALDA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

Birbynių g. 60

1A1m

183,57

183,57

5

-

-

 

-

 

Į pradžią