Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-613 2012-06-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI  NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 6 d. Nr. 1-613

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Papildyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus šiuo 12.8 punktu:

„12.8. už automobilio, naudojamo dalijimosi automobiliu paslaugai teikti, stovėjimą specialiai šiai paslaugai rezervuotoje stovėjimo vietoje (automobilių dalijimosi paslauga (angl. k. car-sharing) – tai automobilių nuomos būdas, kai asmenys transporto priemones nuomoja ir naudoja dažniausiai trumpais laiko periodais):

12.8.1. mėlynojoje zonoje – 350 (trys šimtai penkiasdešimt) Lt per mėnesį;

12.8.2. raudonojoje zonoje – 250 (du šimtai penkiasdešimt) Lt per mėnesį;

12.8.3. geltonojoje zonoje – 165 (vienas šimtas šešiasdešimt penki) Lt per mėnesį;

12.8.4. žaliojoje zonoje – 85 (aštuoniasdešimt penki) Lt per mėnesį;

12.8.5. baltojoje zonoje – 65 (šešiasdešimt penki) Lt per mėnesį.“.

2. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

2.1. išdėstyti 16.3 punktą taip:

„16.3. banko pavedimu (už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis, gyventojo ir elektromobilio leidimus);“;

2.2. išdėstyti 18 punktą taip:

„18. Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo vietose.“;

2.3. išdėstyti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų priedą „Vietinės rinkliavos zonų, kuriose nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti, ribos“ nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis Tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. liepos 1 d.

4. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

Meras

Artūras Zuokas

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų

priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 6 d.

sprendimo Nr. 1-613

redakcija)

 

VIETINĖS RINKLIAVOS ZONŲ, KURIOSE NUSTATYTA VIETINĖ RINKLIAVA UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI, RIBOS

 

1. Mėlynoji zona. Jos ribos eina:

1.1. Vokiečių, Didžiąja, Aušros Vartų (iki Bazilijonų gatvės, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Aušros Vartų g. 2) gatvėmis. Šios gatvės yra mėlynojoje zonoje;

1.2. Šventaragio gatve (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę šalia Katedros aikštės). Ši gatvė yra mėlynojoje zonoje.

2. Raudonoji zona. Jos ribos eina Latako, Rusų, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Vašingtono aikšte, J. Tumo-Vaižganto gatve, Gedimino prospektu, V. Kudirkos, Pamėnkalnio (įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles), Pylimo, Ligoninės, Rūdninkų, Visų Šventųjų, Karmelitų, Etmonų, Aušros Vartų gatvėmis, Pasažo skersgatviu, Aušros Vartų, Didžiąja, Savičiaus, Didžiąja, Pilies, Bokšto gatvėmis. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus mėlynojoje zonoje esančias gatves (Vokiečių, Didžiąją, Aušros Vartų ir Šventaragio).

3. Geltonoji zona. Jos ribos eina:

3.1. V. Kudirkos (nuo J. Jasinskio gatvės), J. Tumo-Vaižganto gatvėmis, Vašingtono aikšte, A. Goštauto, Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, J. Jasinskio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančias gatves (V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Jasinskio gatvės ir Gedimino prospekto, Gedimino prospekto dalį tarp J. Tumo-Vaižganto ir A. Goštauto gatvių, J. Tumo-Vaižganto gatvę, Vašingtono aikštę);

3.2. Tauro (nuo Pamėnkalnio gatvės) gatve, keliu ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, V. Mykolaičio-Putino, M. Valančiaus, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, Algirdo, Naugarduko, Aguonų, Šaltinių, Kruopų, Plačiąja, Raugyklos gatvėmis, skersgatviu prie pastato Pylimo g. 43, Šv. Stepono, Geležinkelio, Aušros Vartų, Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų, Ligoninės, Pylimo, Pamėnkalnio (iki Tauro gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Aušros Vartų gatvės dalis tarp Bazilijonų ir Etmonų gatvių), raudonojoje zonoje (Pasažo skersgatvį, Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų gatvės dalį tarp Karmelitų ir Rūdninkų gatvių, Rūdninkų, Ligoninės, Pylimo gatvės dalį tarp Ligoninės ir Islandijos gatvių, Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Pylimo ir Tauro gatvių)  ir žaliojoje zonoje (Tauro gatvę įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Tauro g. 5, kelią ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelę V. Mykolaičio-Putino g. 5, Šaltinių, Kruopų);

3.3. Upės gatve nuo Baltojo tilto, Žvejų (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Žvejų g. 14A), Rinktinės, Žalgirio, Kalvarijų, S. Fino, Giedraičių, Krokuvos (iki Veprių gatvės) gatvėmis, jungtimi ties pastatais Krokuvos g. 34 ir 36, Lvovo g. 51 ir 53, Konstitucijos pr. 15 ir 22 (iki Upės gatvės). Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias žaliojoje zonoje (Rinktinės gatvės dalį tarp Žvejų ir Šeimyniškių gatvių, Upės gatvės dalį tarp Baltojo tilto ir G. Baravyko gatvės);

3.4. Santariškių (nuo Žaliųjų Ežerų iki J. Tallat-Kelpšos gatvės) gatve. Ši gatvė yra geltonojoje zonoje;

3.5. Latako, Bokšto, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų gatvėmis, M. Daukšos gatve (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę M. Daukšos g. 2), Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis, Užupio gatvės pradžia, Vilnios upės krantine (iki Drujos gatvės), Drujos, Olandų, Krivių, Užupio, Malūnų, Maironio, Rusų (iki Latako gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Didžiąją, Aušros Vartų), raudonojoje zonoje (Savičiaus, Pilies, Latako, Rusų, Maironio gatvės dalį tarp Rusų ir Malūnų gatvių) ir žaliojoje zonoje (Šv. Dvasios, Strazdelio).

4. Žalioji zona. Jos ribos eina:

4.1. J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos gatvės), Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, Geležinio Vilko, V. Pietario, Žemaitės, Kauno, Šv. Stepono gatvėmis, skersgatviu prie pastato Pylimo g. 43, Raugyklos, Plačiąja, Kruopų, Šaltinių, Aguonų, Naugarduko, Algirdo, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino gatvėmis,  automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, keliu ant Tauro kalno, Tauro, Pamėnkalnio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias raudonojoje zonoje (Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Tauro ir V. Kudirkos gatvių, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles) ir geltonojoje zonoje (J. Jasinskio gatvės dalį tarp V. Kudirkos ir Pakalnės gatvių, Aludarių, Pakalnės, Šv. Stepono, Plačiąją, Aguonų gatvės dalį tarp Šaltinių ir Naugarduko gatvių, Naugarduko gatvės dalį tarp Aguonų ir Algirdo gatvių, Algirdo gatvės dalį tarp Naugarduko ir J. Basanavičiaus gatvių, J. Basanavičiaus gatvės dalį iki Švitrigailos gatvės, V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Basanavičiaus ir M. Valančiaus gatvių, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino);

4.2. Neries upės krantine nuo kelio prie Baltojo tilto (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę prie Baltojo tilto) iki Geležinio Vilko tilto, Upės, Saltoniškių, Ukmergės, Geležinio Vilko, Lvovo, Linkmenų, Krokuvos (iki Veprių gatvės) gatvėmis, jungtimi ties pastatais Krokuvos g. 34 ir 36, Lvovo g. 51 ir 53, Konstitucijos pr. 15 ir 22 iki Upės gatvės, Upės (iki Baltojo tilto) gatve. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.3. Olimpiečių (nuo Rinktinės gatvės), Šeimyniškių, Rinktinės (iki Olimpiečių gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.4. Vilnios upės krantine (nuo Išganytojo gatvės iki Drujos gatvės), Drujos, Subačiaus, Žiupronių, M. Daukšos, Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias geltonojoje zonoje (Bokšto ir Išganytojo).

5. Baltoji zona yra visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus mėlynosios, raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

6. Visos vietinės rinkliavos zonos, išskyrus baltąją zoną, nurodytos Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią