Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1513 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NAMO DARBO G. 15 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO <br> DARBO G. 15-OJO DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NAMO DARBO G. 15  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO
DARBO G. 15-OJO DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJAI

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1513

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 125 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, bei atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. spalio 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Darbo g. 15-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija (kodas 301145681):

1.  P e r d u o d u  Darbo g. 15-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijai valdyti ir prižiūrėti pastato Darbo g. 15 (unikalus numeris 1094-0049-7014), kurio bendras plotas –216,31 (du šimtai šešiolika ir trisdešimt viena šimtoji) kv. m, bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendrojo naudojimo patalpas.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Finansų departamentą išbraukti iš apskaitomų gyvenamųjų namų sąrašo gyvenamąjį namą Darbo g. 15, kurio bendras plotas 216,31 (du šimtai šešiolika ir trisdešimt viena šimtoji) kv. m;

               2.2. uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“:

               2.2.1. perduoti Darbo g. 15-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijai pastato Darbo g. 15 statybos ir techninės inventorizacijos, techninės priežiūros dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas šio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

               2.2.2. išregistruoti pastato Darbo g. 15 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;

               2.3. Darbo g. 15-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją:

               2.3.1. įregistruoti pastato Darbo g. 15 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;

               2.3.2. kreiptis į Miesto plėtros departamentą dėl gyvenamojo namo Darbo g. 15 žemės sklypo ribų nustatymo.

               3. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-24  „Dėl UAB „Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Rasų valda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 63 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Į pradžią