Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1537 2012-07-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL GYVENAMOJO NAMO S. KONARSKIO G. 24 KORPUSO 1A5P BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DALYVIAMS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMOJO NAMO S. KONARSKIO G. 24 KORPUSO 1A5P BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DALYVIAMS

 

  2012 m. liepos 24 d. Nr. 30-1537

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu  Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 17 punktu ir atsižvelgdamas į daugiabučio namo S. Konarskio g. 24, plane pažymėto 1A5p (unikalus numeris 1097-6008-3016), patalpų savininkų 2012 m. gegužės 10 d. Jungtinės veiklos sutartį (Nekilnojamojo turto registre 2012 m. birželio 1 d. nustatytas bendro naudojimo objektų valdymo juridinis faktas):

1. P e r d u o d u  Jungtinės veiklos sutarties dalyviams valdyti ir prižiūrėti gyvenamojo namo   S. Konarskio g. 24 korpuso 1A5p (unikalus numeris 1097-6008-3016), kurio bendras plotas 3240,45 (trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt ir keturiasdešimt penkios šimtosios) kv. m., bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendrojo naudojimo patalpas.

2. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 372 eilutėje esantį daugiabučio namo S. Konarskio g. 24 korpusą 1A5p.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujininkų ūkis“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti daugiabučio namo S. Konarskio g. 24 korpuso 1A5p bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Į pradžią