Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1917 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1917

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“ (buveinės adresas – V. Šopeno g.  3B, LT-031314 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. birželio 4 d., unikalus įmonės kodas – 121458016, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214580113, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2615 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujininkų ūkis“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,NAUJININKŲ ŪKIS ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane (korpusas)

Namo

Namo

Gyvenamųjų

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

bendrasis

naudingasis

patalpų

Sklypo plotas  (ha)

patalpų savininkų teisės

 plotas (kv. m.)

plotas (kv. m.)

(butų) skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

2

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2) redakcija

3

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

4

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

5

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

6

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

7

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

8

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

9

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

10

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

11

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

12

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3829/18(2.1.1E-TD2) redakcija

13

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3829/18(2.1.1E-TD2) redakcija

14

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2362 redakcija

15

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2362 redakcija

16

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

17

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

18

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

19

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

20

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

21

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

22

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

23

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

24

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

25

Brolių g. 8 / Darbininkų g. 7

1A3p

733,25

530,02

12

-

0,118

-

-

26

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

27

Brolių g. 17

1A5p

4534,81

3887,31

80

-

0,118

-

-

28

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

29

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

30

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

31

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

32

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

33

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

34

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

35

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3916/18(2.1.1E-TD2) redakcija

36

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

37

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

38

Neteko galios.

2018 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1531/18(2.1.1E-TD2) redakcija

39

Neteko galios.

2018 m. kovo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-987/18(2.1.1E-TD2) redakcija

40

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

41

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

42

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

43

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

44

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

45

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

46

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

47

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

48

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

49

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

50

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

51

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

52

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

53

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

54

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

55

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

56

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

57

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

58

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

59

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

60

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

61

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

62

Neteko galios.

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-674 redakcija

63

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

64

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

65

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

66

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

67

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

68

Neteko galios.

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3403 redakcija

69

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

70

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

71

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

72

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

73

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

74

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

75

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

76

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

77

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3488/18(2.1.1E-TD2) redakcija

78

Neteko galios.

2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-237/19 redakcija

79

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

80

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

81

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

82

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

83

Neteko galios.

2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-237/19 redakcija

84

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

85

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

86

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

87

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

88

Neteko galios.

2019 m. vasario 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-408/19 redakcija

89

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

90

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

91

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

92

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

93

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

94

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

95

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

96

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

97

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

98

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

99

Neteko galios.

2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-237/19 redakcija

100

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

101

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

102

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

103

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

104

Neteko galios.

2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-237/19 redakcija

105

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

106

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

107

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

108

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

109

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

110

Neteko galios.

2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-237/19 redakcija

111

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

112

Neteko galios.

2018 m. kovo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-856/18(2.1.1E-TD2) redakcija

113

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

114

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

115

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

116

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

117

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

118

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

119

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

120

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

121

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

122

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

123

Neteko galios.

2018 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1585/18(2.1.1E-TD2) redakcija

124

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

125

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

126

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

127

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1E-TD2) redakcija

128

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

129

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

130

Neteko galios.

2013 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1045 redakcija

131

Neteko galios.

2013 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1045 redakcija

132

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

133

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

134

Neteko galios.

2018 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1526/18(2.1.1E-TD2) redakcija

135

Neteko galios.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-307/19 redakcija

136

Neteko galios.

2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1656/18(2.1.1E-TD2) redakcija

137

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

138

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

139

Neteko galios.

2013 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-403 redakcija

140

Neteko galios.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2692 redakcija

141

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

142

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

143

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

144

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

145

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

146

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

147

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

148

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

149

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

150

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

151

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

152

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

153

Neteko galios.

2018 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-952/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

154

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

155

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

156

Neteko galios.

2018 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528/18(2.1.1E-TD2) redakcija

157

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

158

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

159

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

160

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

161

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

162

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3487/18(2.1.1E-TD2) redakcija

163

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

164

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

165

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

166

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

167

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

168

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

169

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

170

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

171

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

172

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3430/18(2.1.1E-TD2) redakcija

173

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

174

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

175

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

176

Neteko galios.

2018 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3379/18(2.1.1E-TD2) redakcija

177

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

178

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

179

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

180

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

181

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

182

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

183

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

184

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

185

Neteko galios.

2018 m. sausio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-122 redakcija

186

Neteko galios.

2018 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3379/18(2.1.1E-TD2) redakcija

187

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3831/18(2.1.1E-TD2) redakcija

188

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3430/18(2.1.1E-TD2) redakcija

189

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

190

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

191

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

192

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3831/18(2.1.1E-TD2) redakcija

193

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

194

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

195

Neteko galios.

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-201 redakcija

196

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

197

Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2942/18(2.1.1E-TD2) redakcija

198

Neteko galios.

2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1654/18(2.1.1E-TD2) redakcija

199

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

200

S. Konarskio g. 24

2A5p

1280,77

1093,49

20

-

0,150

-

-

201

S. Konarskio g. 24

3A5p

1736,18

1433,03

25

-

0,150

-

-

202

S. Konarskio g. 24

4A5p

2717,55

2280,31

40

-

0,150

-

-

203

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

204

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

205

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3831/18(2.1.1E-TD2) redakcija

206

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

207

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

208

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

209

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

210

Neteko galios.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-307/19 redakcija

211

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3831/18(2.1.1E-TD2) redakcija

212

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

213

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1295/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

214

Neteko galios.

2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1657/18(2.1.1E-TD2) redakcija

215

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

216

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

217

Neteko galios.

2018 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1043/18(2.1.1E-TD2) redakcija

218

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

219

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

220

Neteko galios.

2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1658/18(2.1.1E-TD2) redakcija

221

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

222

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

223

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

224

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

225

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

226

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

227

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

228

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

229

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

230

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

231

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

232

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

233

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

234

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

235

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

236

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

237

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

238

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

239

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

240

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

241

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

242

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

243

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-498/19 redakcija

244

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

245

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

246

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

247

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

248

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

249

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

250

Neteko galios.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-307/19 redakcija

251

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

252

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

253

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

254

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

255

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

256

Neteko galios.

2018 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3379/18(2.1.1E-TD2) redakcija

257

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

258

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

259

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

260

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

261

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

262

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

263

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

264

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

265

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

266

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3452/18(2.1.1E-TD2) redakcija

267

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

268

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

269

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

270

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

271

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

272

Neteko galios.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-307/19 redakcija

273

Neteko galios.

2018 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-950/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

274

Naujininkų g. 12

2A1m

55,28

49,51

2

-

0,082

-

-

275

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

276

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

277

Neteko galios.

2018 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3379/18(2.1.1E-TD2) redakcija

278

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

279

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

280

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

281

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

282

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

283

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

284

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

285

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

286

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

287

Neteko galios.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-307/19 redakcija

288

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

289

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

290

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

291

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

292

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

293

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

294

Pašto g.  1

1A1p

122,34

122,34

3

-

0,075

-

-

295

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

296

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

297

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

298

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3408/18(2.1.1E-TD2) redakcija

299

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

300

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3452/18(2.1.1E-TD2) redakcija

301

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) redakcija

302

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3408/18(2.1.1E-TD2) redakcija

303

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

304

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

305

Pelesos g. 35

1A4p

2352,72

1334,36

21

3

0,118

-

-

306

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

307

Neteko galios.

2018 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-708 redakcija

-

-

308

Neteko galios.

2017 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-465 redakcija

309

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

310

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

311

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

312

Neteko galios.

2013 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-892 redakcija

313

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

314

Neteko galios.

2018 m. kovo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-986/18(2.1.1E-TD2) redakcija

315

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) redakcija

316

Neteko galios.

2018 m. sausio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-253 redakcija

317

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

318

Prūsų g. 14

1A9p

3522,25

3157,55

108

-

0,147

-

-

319

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) redakcija

320

Neteko galios.

2019 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-536/19 redakcija

321

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

322

Neteko galios.

2018 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3379/18(2.1.1E-TD2) redakcija

323

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3832/18(2.1.1E-TD2) redakcija

324

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

325

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

326

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

327

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

328

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

329

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

330

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

331

Neteko galios.

2018 m. kovo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-870/18(2.1.1E-TD2) redakcija

332

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

333

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

334

Neteko galios.

2018 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3379/18(2.1.1E-TD2) redakcija

335

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

336

Neteko galios.

2018 m. kovo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-866/18(2.1.1E-TD2) redakcija

337

Neteko galios.

2018 m. kovo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-864/18(2.1.1E-TD2) redakcija

338

Rudaminos g.4

2A2ž

320,42

280,25

8

-

0,082

-

-

339

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

340

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

341

Neteko galios.

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-495/19 redakcija

342

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

343

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

344

Rudaminos g.9

1A1m

186,24

186,24

5

-

0,082

-

-

345

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

346

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

347

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

348

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

349

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

350

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2624 redakcija

351

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2374 redakcija

352

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

353

Neteko galios.

2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3410/18(2.1.1E-TD2) redakcija

354

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

355

Neteko galios.

2018 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2146/18(2.1.1E-TD2) redakcija

356

Neteko galios.

2018 m. gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1917/18(2.1.1E-TD2) redakcija

357

Neteko galios.

2018 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2142/18(2.1.1E-TD2) redakcija

______________

358

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

359

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

360

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

361

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

362

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3920/18(2.1.1E-TD2) redakcija

363

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

364

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1528 redakcija

365

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

366

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

367

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

368

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

369

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3869/18(2.1.1E-TD2) redakcija

370

Neteko galios.

2013 m. kovo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-678 redakcija

371

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

372

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

373

Neteko galios.

2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-39/19 redakcija

374

Neteko galios.

2014 m. kovo 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-473 redakcija

375

Neteko galios.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-307/19 redakcija

376

Neteko gali