Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-947 2012-12-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-947

Vilnius

 

            Vadovaudamasi LR Biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti:

             1. Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo ataskaitą: pajamos – 1074415,2 tūkst. Lt, išlaidos – 1203171,0 tūkst. Lt, išlaidos, viršijančios pajamas, – 128755,8 tūkst. Lt (1 priedėlis su tęsiniu), Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš specialiosios tikslinės dotacijos – 457197,0 tūkst. Lt (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 39283,3 tūkst. Lt (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų asignavimų iš skolintų lėšų vykdymą – 155156,9 tūkst. Lt (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų patikslinto biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedėlis). Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 40400,2 tūkst. Lt  (6 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų investicijų programos įvykdymą pagal 2011 m. gruodžio 31 d. būklę (8 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų asignavimų skoloms mokėti įvykdymą pagal 2011 m. gruodžio 31 d. būklę (9 priedėlis). 

               2. Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų privatizavimo fondo sąmatos įvykdymą (7 priedėlis).

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-947 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (1-6 IR 8-9 PRIEDĖLIAI)
1-947 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (7 PRIEDĖLIS)
Į pradžią