Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1759 2014-04-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO PRIE PREKYBOS CENTRŲ, PROJEKTUOJAMŲ CENTRINĖJE MIESTO DALYJE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO PRIE PREKYBOS CENTRŲ, PROJEKTUOJAMŲ CENTRINĖJE MIESTO DALYJE

 

2014 m. balandžio 2 d. Nr. 1-1759

Vilnius

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. 1-506 „Dėl Vilniaus miesto prekybos centrų plėtros schemos tvirtinimo“ bei į Vilniaus miesto valdybos 1998 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. 1819V „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies ribų tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Siūlyti Miesto plėtros departamentui į projektuojamų prekybos centrų su automobilių stovėjimo aikštelėmis centrinėje miesto dalyje specialiuosius architektūros reikalavimus bei sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti įrašyti šiuos papildomus reikalavimus:

1.1. numatyti perimetrinį užstatymą pagal susiklosčiusias gatvių raudonąsias linijas;

1.2. automobilių stovėjimo zoną projektuoti pastatų požeminiuose ar cokoliniuose aukštuose, daugiaaukštėse automobilių stovėjimo aikštelėse arba atvirose antžeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse už prekybos centrų vidinėse sklypų dalyse;

1.3. nesant galimybių suformuoti perimetrinį užstatymą pastatais, formuoti jį ne siauresnėmis kaip 15 m pločio želdynų juostomis, sodinant  ne jaunesnius kaip 12 metų medžius ir kitais želdinius.

2. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas (Miesto plėtros departamento direktorius).

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią