Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1967 2014-09-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 IR 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS 2012  IR 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  TVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1-1967

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

           1. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitą: pajamos be paskolų – 1021710,6 tūkst. Lt, (1 priedėlis), išlaidos – 1208577,2 tūkst. Lt (1 priedėlio tęsinys), išlaidos, viršijančios pajamas, – 186866,6 tūkst. Lt, Vilniaus miesto 2012 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš   Savivaldybės pajamų pagal asignavimų valdytojus – 502714,6 tūkst. Lt (2 priedėlis), Vilniaus miesto 2012 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš specialiųjų tikslinių dotacijų – 461806,8 tūkst. Lt (3 priedėlis), Vilniaus miesto 2012 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai – 47325,1 tūkst. Lt (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų asignavimų iš skolintų lėšų vykdymas pagal 2012 metų gruodžio 31 d. būklę – 196730,7 tūkst. Lt (5 priedėlis), Vilniaus miesto 2012 metų patikslinto biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją –1208577,2 tūkst. Lt (6 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2012 biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  42954,1 tūkst. Lt (7 priedėlis).

            2. Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitą: pajamos be paskolų –1042181,7 tūkst. Lt, (1A priedėlis), išlaidos – 1142526,1 tūkst. Lt (1A priedėlio tęsinys), išlaidos, viršijančios pajamas, – 100344,4 tūkst. Lt, Vilniaus miesto 2013 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš   Savivaldybės pajamų pagal asignavimų valdytojus – 545483,6 tūkst. Lt (2A priedėlis), Vilniaus miesto 2013 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš specialiųjų tikslinių dotacijų – 457968,7 tūkst. Lt (3A priedėlis), Vilniaus miesto 2013 metų patikslinto biudžeto išlaidos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai – 58150,2 tūkst. Lt (4A priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų asignavimų iš skolintų lėšų vykdymas pagal 2013 metų gruodžio 31 d. būklę – 86457,2 tūkst. Lt (5A priedėlis), Vilniaus miesto 2013 metų patikslinto biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją –1142526,1 tūkst. Lt (6A priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 47971,1 tūkst. Lt (7A priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo sąmatos įvykdymo ataskaitą (8 priedėlis).

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų privatizavimo fondo sąmatos įvykdymo ataskaitą (8A priedėlis).

5. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos vykdymą pagal 2012 metų gruodžio 31 d. būklę (9 priedėlis).

6. Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų investicijų programos vykdymą pagal 2013 metų gruodžio 31 d. būklę (9A priedėlis).

7. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų asignavimų skoloms mokėti vykdymą pagal 2012 metų gruodžio 31 d. būklę (10 priedėlis).

8. Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų asignavimų skoloms mokėti vykdymą pagal 2013 metų gruodžio 31 d. būklę (10A priedėlis).

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-1967 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 IR 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ TVIRTINIMO (1-10 PRIEDAi)
1-1967 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 IR 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ TVIRTINIMO (1a-10a PRIEDAI)
Į pradžią