Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1982 2014-09-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2012-11-07 SPRENDIMO NR. 1-897 ,,DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO UAB ,,VILNIAUS VALDA“ VARTOTOJAMS“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012-11-07 SPRENDIMO NR. 1-897 ,,DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO UAB ,,VILNIAUS VALDA“ VARTOTOJAMS“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1-1982

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimą
Nr. 1-897 ,,Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo UAB ,,Vilniaus valda“ vartotojams“ ir  išdėstyti 1 ir 2 punktus taip:

,,1. Vartotojams, kuriems karštą vandenį tiekia uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus valda“, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos aptarnavimo mokestis veiklos plano laikotarpiu yra 0,63 (63 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per mėnesį už apskaitos prietaisą.

2.    Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo veiklos plano pagrindiniai rodikliai yra:

 

Veiklos plano laikotarpis (metai)

4

Karšto vandens apskaitos prietaiso įsigijimo kaina (Eur / vnt.)

14

Įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius (vnt.)

458

Karšto vandens apskaitos prietaisų  įsigijimo sąnaudos (tūkst. Eur)

6,367

 

Paskolos dydis (tūkst. Eur)

6,367

Normatyvinio pelno dydis (proc.)

5

Normatyvinis pelnas (tūkst. Eur)

0,318

Būtinosios apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos (tūkst. Eur)

3,154

Apskaitos prietaiso aptarnavimo mokestis (Eur per mėnesį už apskaitos prietaisą)

0,63

 

2.   Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią