Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-107 2011-02-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL REKOMENDACIJŲ MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTUI, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTUI, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

  2011 m. vasario 18 d. Nr.   40-107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis  Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos  Vidaus  audito  skyriaus 2011 m. sausio 4 d. vidaus audito ataskaita Nr. A121-128(2.1.19-AD3):

1. T v i r t i n u Rekomendacijų Miesto plėtros departamentui, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u   Miesto plėtros departamento direktorių Artūrą Blotnį kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Vytautas Milėnas

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-107 - DĖL REKOMENDACIJŲ MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTUI, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią