Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-184 2015-09-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

                                                                        SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS 2014  METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  TVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1-184

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

           1. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto: pajamas be paskolų – 1218458,2 tūkst. Lt (1 priedėlis), išlaidas – 1255595,5 tūkst. Lt (1 priedėlio tęsinys), išlaidas, viršijančias pajamas, – 37137,3 tūkst. Lt, Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų asignavimus iš  Savivaldybės biudžeto  – 717586,3 tūkst. Lt (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto išlaidas
iš specialiųjų tikslinių dotacijų – 433912,7 tūkst. Lt (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės
2014 metų asignavimus  iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai – 54511,5 tūkst. Lt
(4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų asignavimus iš skolintų lėšų – 49585,5 tūkst. Lt (5 priedėlis), Vilniaus miesto 2014 metų biudžeto išlaidų asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją – 1255595,5 tūkst. Lt (6 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų  biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 50490,3 tūkst. Lt (7 priedėlis).

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų privatizavimo fondo lėšų 2014 metų sąmatą
(8 priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų investicijų programą (9 priedėlis).

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų asignavimus skoloms mokėti (10 priedėlis).

 

 

 

 Meras                                                                                                                          Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-184 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (1-10 PRIEDAI)
Į pradžią