Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-303 2016-01-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 20 d. Nr. 1-303

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                           Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-303 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią