Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-534 2016-03-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-13 ĮSAKYMO <br> NR. 30-487 ,,DĖL PRITARIMO LAUKO KAVINIŲ, LAUKO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ IR PREKYBOS KIOSKŲ (PAVILJONŲ) ĮRENGIMO PROJEKTAMS <br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-13 ĮSAKYMO

NR. 30-487 ,,DĖL PRITARIMO LAUKO KAVINIŲ, LAUKO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ IR PREKYBOS KIOSKŲ (PAVILJONŲ) ĮRENGIMO PROJEKTAMS

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2016 m. kovo 10 d. Nr.   30-534

Vilnius

 

 

K e i č i u   Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2015 m.
vasario 13 d. įsakymu Nr. 30-487 patvirtintą Pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašą:

1.  5 punkte vietoj žodžių „Ekonomikos ir investicijų“ įrašau žodį „Finansų“.

2. 7.2, 12.2 ir 18.3 punktuose vietoj žodžių „Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris“ įrašau žodžius „Žemės duomenų skyrius“.

3.  6.1, 11, 13, 17, 19.1, 21, 23 ir 27 punktuose vietoj žodžių „Miesto estetikos“ įrašau žodžius „Plėtros planavimo“.

4.  24.1 punkte vietoj žodžių „3 metus“ įrašau žodį „neterminuotai“.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

Į pradžią