Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1785 2016-08-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL 2017–2021 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR<br> <br> EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017–2021 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR

EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

 2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr.  30-1785

Vilnius

 

Pakeistas pavadinimas:

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu
Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis:

1. N u s t a t a u  šias vietas vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu:

1.1. Rotušės aikštėje (A dalis);

1.2. Rotušės aikštėje (B dalis);

1.3. skvere tarp Gedimino prospekto, Šventaragio ir Odminių gatvių (A dalis);

1.4. skvere tarp Gedimino prospekto, Šventaragio ir Odminių gatvių (C dalis);

1.5. skvere tarp Gedimino prospekto, Šventaragio ir Odminių gatvių (D dalis);

1.6. Rūdninkų gatvėje ties pastatu Nr. 14;

1.7. Bernardinų sode (A dalis);

1.8. Bernardinų sode (B dalis);

1.9. Didžiojoje gatvėje ties pastatu Nr. 17;

1.10. Gedimino prospekte ties Vinco Kudirkos aikšte; 

1.11. Vilniaus gatvėje ties pastatu Nr. 6;

1.12. V. Mykolaičio-Putino gatvėje ties pastatu Nr. 5;

1.13. Birutės gatvėje prie Žvėryno pėsčiųjų tilto;

1.14. teritorijoje prie Bokšto ir Latako gatvių sankryžos;    

1.15. teritorijoje prie Literatų ir Rusų gatvių sankryžos;

1.16. teritorijoje tarp Lvovo ir Šeimyniškių gatvių;

1.17. teritorijoje prie Tilto ir T. Vrublevskio gatvių sankryžos;

1.18. teritorijoje prie Tapelių ežero;

1.19. teritorijoje ties Šv. Mykolo ir A. Volano gatvių sankryža;

1.20. Šv. Jono gatvėje ties pastatu Nr. 8;

1.21. Pilies ir Bokšto gatvių sankirtoje ties pastatu Pilies g. 42;

1.22. L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje priešais pastatą Nr. 3;

1.23. skvere tarp Stoties, Seinų ir Geležinkelio gatvių;

1.24. teritorijoje ties Žaliųjų Ežerų g. 148 (prie Balsio ežero paplūdimio);

1.25. teritorijoje ties Neries g. 9 (Žirmūnuose);

1.26. Neries upės krantinėje A. Goštauto gatvėje (prie „Verslo trikampio“);

1.27. skvere ties Užupio ir Polocko gatvių sankryža;

1.28. Laisvės prospekte prie Pasakų parko;

1.29. Neries upės krantinėje Upės g. (išlaipinimo iš baidarių aikštelėje);

1.30. Vašingtono aikštėje;

1.31. skvere tarp Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių;

1.32. Vilniaus gatvėje ties pastatu Nr. 12;

1.33. teritorijoje ties Vaidilutės ir Meškeriotojų gatvių sankryža;

1.34. Vingio parke ties įėjimu iš M. K. Čiurlionio gatvės;

1.35. teritorija prie Paneriškių gatvės (šalia elektrinės).

2016 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2367 redakcija

 

1.36. prie Balžio ežero;

1.37. teritorija ties L. Giros ir Gedvydžių gatvių sankryža (prie viešojo transporto žiedo).

2017 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-631 redakcija

 

1.38. teritorija prie Pylimo ir Geležinkelio gatvių sankryžos.

2017 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1029 redakcija

 

1.39. Simono Daukanto a. 2.

2017 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1266 redakcija

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. 2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

2.2. vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą.

3. P a v e d u  Miesto plėtros departamentui parengti 1 punkte nustatytų vietų teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir jas pateikti Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

4. Į p a r e i g o j u Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisiją, sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-996,  vykdyti 2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

5. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Vylūnei Urbonienei kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

 

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA                                                                                                                                                                     Vilniaus miesto savivaldybės                                                                                                                                                                         administracijos direktoriaus                                                                                                                                                                         2016 m. rugpjūčio 3 d.                                                                                                                                                                         įsakymu Nr. 30-1785

 

 

 

2017–2021 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR

EKSPLOATAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

Pakeistas pavadinimas:

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

 

            1. 2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato 2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas, kurios konkurso metu ir jam įvykus (pasirašant su konkurso laimėtojais sutartį, derinant projektą, forminant dokumentus leidimo išdavimui) negali būti koreguojamos ir keičiamos, išskyrus išimtinius dėl force majore aplinkybių susidariusius atvejus vasaros lauko kavinės vietai paslinkti (patraukti). Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisijos leidimu projektas gali būti pakoreguotas ne daugiau kaip 10 procentų.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

            3. Konkursą vykdo Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisija (toliau – komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (rengia skelbimo projektą, organizuoja komisijos posėdžius, vykdo pateiktų konkursinių pasiūlymų dokumentų inventorizavimą, susirašinėjimą su konkurso dalyviais, rengia informaciją ir kt.) atlieka Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – skyrius).

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                                                  II SKYRIUS

                                           KONKURSO TIKSLAS

 

            5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis   taisyklėmis, viešosiose vietose, kurios nustatytos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, konkurso būdu įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavines penkis metus (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 metais). Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose nuostatuose nurodytus dydžius: reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso vertinimo kriterijai – architektūrinis idėjinis projektas, parengtas pagal Miesto plėtros departamento vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai vienam vasaros sezonui.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

 

 

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            6. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų 20172021 metų vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, šiuos konkurso nuostatus su priedais ir sutarties formą.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            7. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu sąrašą, Miesto plėtros departamentas parengia vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir jas pateikia Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, kuris organizuoja komisijos posėdį dėl konkurso skelbimo.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            8. Komisija patvirtina konkurso skelbimo tekstą ir įpareigoja Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrių konkurso skelbimą įdėti į Savivaldybės interneto svetainę ir kitas informavimo priemones.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            9. Konkurso skelbime turi būti nurodyta:

            9.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            9.2. vietų vasaros lauko kavinėms įrengti sąrašas;

            9.3. Neteko galios.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            9.4. vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            9.5. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            9.6. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, el. pašto adresas ir darbo laikas;

            9.7. konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

            9.8. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti konkurso komisija.

 

                                                  IV SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

10. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole. Kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti  juridinio asmens vadovo ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas, ir teisės aktų numatyta tvarka patvirtinta kopija.

12. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            12.1. juridinio asmens vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška (1 priedas), kurioje nurodoma:

12.1.1. pageidaujama vasaros lauko kavinės vieta iš konkurso skelbime nurodytų vietų sąrašo;

12.1.2. įsipareigojimas laimėjus konkursą vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal Miesto plėtros departamento parengtas vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas;

12.2. susitarimas, pasirašytas su šalia esančia stacionaria kavine, restoranu, baru ar kita įstaiga dėl galimybės vasaros lauko kavinės lankytojams pasinaudoti sanitariniu mazgu užtikrinimo (jeigu konkurse dalyvaujantis juridinis asmuo turi šalia pageidaujamos įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietos stacionarią kavinę, restoraną ar barą, turi pateikti atitinkamą rašytinį įsipareigojimą) ir galiojantis visą vasaros lauko kavinės eksploatavimo laikotarpį, arba įsipareigojimas įrengti biotualetą, jeigu tai yra numatyta teritorijos architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

            12.3. informacija apie juridinį asmenį: registracijos ir faktinės buveinės adresas, vadovo ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir detalus veiklos aprašymas;

            12.4. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro;

            12.5.  mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija (2 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami per 45 kalendorines dienas  nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 28 punkte nurodytą atvejį;

12.6. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška (3 priedas) su siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai. Pasiūlyta mokėti parama turės būti mokama prieš prasidedant kiekvienų metų vasaros sezonui. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta ir užrašytas pavadinimas ,,Parama socialinės infrastruktūros plėtrai;

2016 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2367 redakcija

 

12.7. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateiktas planuojamos vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas: lauko kavinės architektūriniai planiniai sprendiniai (sklypo planas, planai, fasadai, baldų ir kitos įrangos išdėstymas) ir aiškinamasis raštas (medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.). Architektūrinis idėjinis projektas privalo būti parengtas pagal Miesto plėtros departamento parengtas vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta ir užrašytas pavadinimas ,,Architektūrinis idėjinis projektas“.

2016 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2367 redakcija

 

            13. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            14. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki konkurso komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            15. Skyrius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

V SKYRIUS

KONKURSINIŲ PASIŪLYMŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

            16. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, komisija tą pačią dieną atvirame komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) apžiūri pateiktus vokus, ar jie užklijuoti, nepažeisti, ir juos atplėšusi preliminariai peržiūri ir fiksuoja konkurso dalyvių pateiktus dokumentus. Posėdžio metu užklijuoti vokai su planuojamos vasaros lauko kavinių architektūriniais idėjiniais projektais perduodami vertinti Lauko kavinių architektūrinių idėjinių projektų ekspertų komisijai (toliau – Ekspertų komisija). Surašomas komisijos protokolas dėl konkursinių pasiūlymų vokų atplėšimo, kuriame nurodoma, kokių konkurso dalyvių ir kokioms pageidaujamoms vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo vietoms pateikti, posėdžio metu atplėšti vokai, kiek ir kokių konkurso dalyvių vokų su architektūriniais idėjiniais projektais perduodama Ekspertų komisijai ir įpareigojimas Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui atlikti detalų dokumentų inventorizavimą, nurodant pateiktų dokumentų pavadinimus, lapų skaičių, pastabas. Protokolą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            17. Pirmasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            17.1. skyrius, patikrinęs visus dokumentus, kurie yra įdėti į pagrindinį konkursinio pasiūlymo voką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, dienos parengia konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo medžiagą, kurioje nurodomi pateiktų dokumentų pavadinimai, lapų skaičius, pastabos ir ją pateikia komisijos nariams;

            17.2. komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, dienos privalo išnagrinėti bei įvertinti konkurso dalyvių konkursinių pasiūlymų dokumentus, priimti sprendimą ir patvirtinti konkurso dalyvius, kurių pateikti konkursinio pasiūlymo dokumentai atitinka ir kurių neatitinka šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų. Komisijos sprendimu gali būti paprašyta konkurso dalyvio papildomai pateikti ar patikslinti konkursui pateiktus dokumentus, išskyrus šių nuostatų 12.6 ir 12.7 punktuose nurodytus dokumentus. Dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami. Surašomas komisijos protokolas dėl konkursinių pasiūlymų dokumentų inventorizavimo, nurodant, kurių konkurso dalyvių konkursiniai pasiūlymai bus vertinami vėlesniuose vertinimo etapuose. Protokolą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

           18. Antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

           18.1. architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Miesto plėtros departamento parengtoms vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms. Vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus vertina Ekspertų komisija;

          18.2. architektūriniai idėjiniai projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

          18.2.1. atitiktis vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms;

          18.2.2. architektūriniai-konstrukciniai sprendiniai;

          18.2.3. derėjimas prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos);

          18.2.4. inovatyvumas, idėjinis projektas, apželdinimas, teritorijos sutvarkymas.

          18.3. Ekspertų komisija per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinio pasiūlymų vokai ir jai perduodami vokai su  planuojamų vasaros lauko kavinių architektūriniais idėjiniais projektais, dienos įvertina architektūrinius idėjinius projektus nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgdama į jų atitiktį šių nuostatų 18.2 punkte nurodytiems kriterijams, surašo protokolą ir pateikia komisijai. Į trečiąjį vertinimo etapą patenka 6 ir daugiau balų įvertinti konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai;

            18.4. jeigu Ekspertų komisija nustato, kad konkurso dalyvio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas iš esmės neatitinka Miesto plėtros departamento parengtų vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų, konkursinis pasiūlymas nenagrinėjamas.

            19. Į trečiąjį vertinimo etapą patenka tie konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinių konkursiniai pasiūlymai, kurių atitiktį šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytiems reikalavimams patvirtina komisija ir kurių pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas 6 ir daugiau balų.

            20. Trečiasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            20.1. konkurso dalyvio siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai. Komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai), kuriame (-iuose) yra paraiška su siūlymu kiekvienam vasaros sezonui mokėti paramą socialinės infrastruktūros plėtrai;     

           20.2. komisija šio posėdžio metu peržiūri ir apibendrina pirmojo, antrojo ir trečiojo vertinimo etapų rezultatus ir patvirtina konkurso laimėtoją (-us). Konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramą socialinės infrastruktūros plėtrai;

           20.3. dalyvių pasiūlymai nurodomi komisijos posėdžio protokole eilės tvarka, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos sumos;

           20.4. jeigu kelių konkurso dalyvių siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai yra vienoda, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas didžiausiu balu, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą dėl pageidaujamos įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietos pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką).

            21. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus šių nuostatų reikalavimus. Konkurso laimėtojas moka konkursinio pasiūlymo paraiškoje pasiūlytą paramą socialinės infrastruktūros plėtrai.

            22. Skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką, tačiau ne trumpiau kaip penkerius metus po konkurso pabaigos.

            23. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo trečiojo konkursinių pasiūlymų vertinimo etapo komisijos posėdžio protokolo užregistravimo dienos.

            24. Patvirtinus konkurso laimėtoją (-us), skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus, o konkurso laimėtojus apie sutarties vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

            25. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su patvirtintais konkurso rezultatais, turi teisę pateikti pretenziją teismui įstatymų nustatyta tvarka.

            26. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje vietoje skelbiamas pakartotinai arba atidedamas komisijos sprendimu.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

           27. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Turto departamentui:

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

          27.1.  mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur pervedimą 5 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), (konkurso dalyviui 1800 Eur užstatas (depozitas) grąžinamas sutarčiai pasibaigus po 45 kalendorinių dienų, išskyrus sutarties sąlygų nevykdymo atvejus) arba

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

          27.2. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantiją (4 priedas), išduotą 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui penkeriems metams kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo vietai. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

          28. Jeigu per šių nuostatų 27 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba atplėšus vokus atsiima savo konkursinį pasiūlymą, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto į 12.5 punkte nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantija, išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.

          29. Egzistuojant šių nuostatų 28 punkte nurodytoms aplinkybėms, komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą vasaros lauko kavinei šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

 

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

                                                                                               1 priedas

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

                                                        (Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas ir el. paštas)

 

 

Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

 

                                                            PARAIŠKA

                                                  201     m. ………..…… ...........d.

                                                               Vilnius

 

 

……………………………………. (juridinio asmens pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ………………………………… (pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo vieta).

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1. Pasirašyti vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Vasaros lauko kavinės projektą parengti pagal Miesto plėtros departamento parengtas teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti.   

3. Vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal suderintą vasaros lauko kavinės projektą  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

                                                                                                                    ________________             

       (pareigos)                                                    (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

2 priedas

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 (Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantijos pavyzdys)

GARANTIJA Nr. ____________________________

 

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso dalyvis), 201    m.________ ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (a) dalyvauti konkurse vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, todėl mes,

                                                                                                                                                                                                          

(kredito įstaigos pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                

                               (kredito įstaigos adresas)

(toliau – kredito įstaiga), esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai išmokėti 600 (šešių šimtų) Eur sumą, kuri turi būti banko ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir banko  antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1) konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą;

            2) konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas;

            3) konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pervesti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą užstatą (depozitą) arba pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai 600 (šešių šimtų) Eur sumą, gavę pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 kalendorines dienas, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių neįvykdytų konkurso sąlygų, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Ši garantija galioja 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtų 45 dienų terminą.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                                           (kredito įstaigos vadovo arba įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

 

 (Kredito įstaigos antspaudas)

 

           

Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

 

2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

3 priedas

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(juridinio asmens adresas)

________________________________________

(telefonas ir el. paštas)

 

 

Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

 

PARAIŠKA

201     m. …………… .........d.

Vilnius

 

 

 

……………………………………. (juridinio asmens pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ……………………………………… (pageidaujama kavinės įrengimo vieta).

           Mūsų siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai vasaros sezonui yra ………………………… Eur, kurią pirmaisiais metais įsipareigojame sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d.

 

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2021 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

4 priedas

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

 

GARANTIJA Nr. ________________________________

 

                                                                                                                                                              ,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso laimėtoja), 2017 m.________ ______ d. laimėjusi konkursą

 

įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ____________________________________,

     (kavinės vieta ar adresas)

vadovaudamasi 20172019 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų ) Eur sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

         Mes, _______________________________________________________________________________,

                                                    (kredito įstaigos pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

                           (kredito įstaigos  adresas)

sutikome duoti šiam juridiniam asmeniui tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu patvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją 5 metams. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

            Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sumą, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 darbo dienas, jei įmonė neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą, nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                (kredito įstaigos  vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

  

            (kredito įstaigos  antspaudas)

 

          Pastaba. Jei sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos  vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis kredito įstaigos vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

  

 

 

 

                                                                                                                                                      

    Forma patvirtinta

    Vilniaus miesto savivaldybės

    administracijos direktoriaus

    2016 m. rugpjūčio 3 d.

    įsakymu Nr. 30-1785

 

VASAROS LAUKO KAVINĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

20     m.                           d. Nr.              

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ............................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 20..... m. ........... ...... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „……….......“ (toliau – įmonė), kodas, ............., atstovaujama ……………........, sudarome šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia įmonei teisę nustatyta tvarka įrengti ir eksploatuoti .............. kv. m ploto vasaros lauko kavinę …………………… (kavinės įrengimo vieta pažymėta miesto plano ištraukoje) pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą.

2. Įmonei leidžiama įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. lapkričio 1 d. Vasaros lauko kavinė kiekvienais metais privalo veikti nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais leidžiama veikti atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes. Įmonei pageidaujant vykdyti šventinę prekybą arba prekybą žiemos sezono metu, kavinės veiklos terminas gali būti pratęstas, prieš tai pateikus prašymą ir gavus Savivaldybės administracijos sutikimą bei vykdant visas šioje sutartyje numatytas sąlygas. Per 7 kalendorines dienas nuo vasaros lauko kavinės eksploatavimo termino pabaigos kavinės konstrukcijos ir baldai turi būti išardyti ir išvežti. Teritorija turi likti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Įmonei pateikus prašymą vasaros lauko kavinės konstrukcijos Savivaldybės administracijos sutikimu gali būti nuo kavinės eksploatavimo sezono pabaigos neišmontuojamos. Tačiau ši išimtis netaikoma pasibaigus paskutiniam vasaros sezonui.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

3. Kavinės darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 24.00 val. Masinių renginių, švenčių ar kitu metu gavus Savivaldybės administracijos leidimą, vasaros lauko kavinės darbo laikas gali būti pratęstas.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Įmonė gali pradėti vasaros lauko kavinės įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5. Įmonė:

5.1. privalo kasmet ,,(2017 m.,
2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m.)
pagal nustatyta tvarka suderintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais atsižvelgdama į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes;

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

5.2. vasaros lauko kavinės negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

5.3. negali leisti vasaros lauko kavinėje arba šalia jos naudotis jos įranga ir (ar) ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems prekeiviams ar (ir) paslaugų teikėjams;

5.4. vasaros lauko kavinę ir kitą jai priklausančią įrangą įrengia savo lėšomis ir ji yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangą, želdinius ir kt.;

5.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios vasaros lauko kavinės konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas taisykles;

5.6. pagal paslaugos teikėjo išduotas technines sąlygas savo lėšomis prisijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

5.7. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjui, prieš tai su jais pasirašiusi sutartis;

           5.8. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo per 14 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto 5 metų laikotarpiui laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui;

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

          5.9. jei neįrengia (neeksploatuoja) vasaros lauko kavinės nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) ir neišmontuoja (netvarkingai išmontuoja) vasaros lauko kavinės konstrukcijų per 7 kalendorines dienas nuo veiklos nutraukimo dienos (ne vėliau kaip iki kiekvieno sezono spalio 7 d.), Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto pervesto 5 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui;

            2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

5.10. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 7 kalendorines dienas savo lėšomis išardo vasaros lauko kavinę ir sutvarko kavinės vietą bei aplinką, atstato pakitusią ir sugadintą dangą ir išmontuotos vasaros lauko kavinės teritoriją aktu perduoda Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, lauko kavinės nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka įmonė, su kuria buvo pasirašyta sutartis;

          5.11. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti vietinę rinkliavą ......... (Eur) už 1 kvadratinį vasaros lauko kavinės ploto metrą. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose nuostatuose nurodytus dydžius reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti šios sutarties pasirašymo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

-          AB DNB bankas   LT64 4010 0510 0360 9875          

-          AB SEB bankas  LT89 7044 0600 0807 1612      

-          Nordea Bank AB  LT75 2140 0300 0367 9641      

ir lėšų gavėja nurodant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, (kodas 188710061);

5.12. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kiekvieną vasaros sezoną mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramą socialinės infrastruktūros plėtrai ..................... ........Eur. Siūloma parama socialinės infrastruktūros plėtrai pirmaisiais metais turi būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d. Parama socialinės infrastruktūros plėtrai mokama į Savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188710061) sąskaitą
Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią AB DNB banke (banko kodas 40100) iki kiekvieno vasaros sezono veiklos pradžios, o pavedimo kopija pristatoma į Savivaldybės administracijos
Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrių;

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

5.13. iki veiklos pradžios arba ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka turi gauti Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose;

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

5.14. gali pradėti veiklą tik turėdama Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

5.15. gali vasaros lauko kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdama atitinkamas galiojančias licencijas ir leidimus prekiauti;

5.16. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių prekybos (paslaugų) teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

5.17. negali parduoti alkoholinių gėrimų klientams išsineštinai ir privalo užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų vartojami vietoje;

5.18. privalo savo lėšomis įrengti biotualetus, jeigu tai buvo numatyta Miesto plėtros departamento parengtose vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

5.19. privalo prekybos (paslaugų) teikimo metu užtikrinti priešgaisrinius bei triukšmo prevencijos reikalavimus ir palaikyti viešąją tvarką ir laikytis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių;

5.20. privalo įrengti vasaros lauko kavinę pagal nustatyta tvarka patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą;

5.21. jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad vieta, kurioje yra įrengta ir eksploatuojama vasaros lauko kavinė, reikalinga miesto poreikiams, per 1 mėnesį nuo rašytinio įspėjimo dienos privalo savo lėšomis išardyti vasaros lauko kavinę, sutvarkyti aplinką, ir teritoriją aktu perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija, esant laisvai kitai vasaros lauko kavinės vietai iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto vietų sąrašo, gali pasiūlyti naują vietą vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, nuostolių neatlygina, bet 5.12 punkte nurodyta parama socialinės infrastruktūros plėtrai grąžinama proporcingai.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2021 m. lapkričio 1 d.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2771 redakcija

 

7. Šioje sutartyje numatytos įmonės teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus rašytinį Savivaldybės administracijos sutikimą.

8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu pasirašytu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

9. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu įmonė:

9.1. vėlavo laiku sumokėti ar iš viso nemokėjo šios sutarties 5.11 punkte nurodytos vietinės rinkliavos, šios sutarties 5.12 punkte nurodytos paramos socialinės infrastruktūros plėtrai metams ir (ar) negavo šios sutarties 5.13 punkte nurodyto leidimo;

9.2. neįvykdo (nepradeda vykdyti) savo konkursiniame pasiūlyme ir (ar) sutartyje numatytų įsipareigojimų per 14 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

9.3. įrengė ir (ar) eksploatuoja vasaros lauko kavinę ne pagal nustatyta tvarka patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas vasaros lauko kavinės teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas;

9.4. neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei triukšmo prevencijos reikalavimų, vasaros lauko kavinę naudoja ne pagal paskirtį, ji yra netvarkinga, netvarko užimtos ir (ar) naudojamos teritorijos pagal šios sutarties 5.4 punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi rašytinį Savivaldybės administracijos įspėjimą per jame nurodytą terminą;

9.5. dėl įmonės kaltės negaunami vasaros lauko kavinei įrengti ir (ar) eksploatuoti reikalingi leidimai ar vasaros lauko kavinė neeksploatuojama nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.).

10. Nutraukus sutartį pagal šios sutarties 9 punktą, įmonė privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti vasaros lauko kavinės konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos vasaros lauko kavinės teritoriją perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Sumokėtas 5.12 punkte nurodytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis negrąžinamas.

           11. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui.

12. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Sutartį galima keisti arba pratęsti tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

14. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

15. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė                                                          Įmonė   

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                   Direktorius (-ė)

 

A. V.                                                                                                 A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2367 - 2016-10-14
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1785 ,,DĖL 2017–2019 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2771 - 2016-12-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1785 ,,DĖL 2017–2019 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-631 - 2017-03-27
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1785 ,,DĖL 2017-2021 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1029 - 2017-05-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1785 „DĖL 2017-2021 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1266 - 2017-05-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1785 ,,DĖL 2017-2021 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
Į pradžią