Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-670 2016-10-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  TVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 12 d. Nr. 1-670

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto: pajamas – 410403046,7 Eur
(1 priedėlis), išlaidas – 394871005,82 Eur (1 priedėlio tęsinys), Vilniaus miesto savivaldybės
2015 metų asignavimus iš  Savivaldybės biudžeto – 234144590,18 Eur (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto išlaidas iš specialiųjų tikslinių dotacijų – 138389540,11 Eur (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų asignavimus  iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai – 18001235,38 Eur (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų asignavimus iš skolintų lėšų – 4335640,15 Eur (5 priedėlis), Vilniaus miesto 2015 metų biudžeto išlaidų asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją – 394871005,82 Eur (6 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų  biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 15222669,92 Eur (7 priedėlis).

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatą
(8 priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų investicijų programą (9 priedėlis).

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2015 metų asignavimus skoloms mokėti (10 priedėlis).

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-670 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (1-10 PRIEDAI)
Į pradžią