Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2697 2016-12-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ BŪDOS (SLĖPTUVĖS) TIPINIO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ BŪDOS (SLĖPTUVĖS) TIPINIO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

 2016 m. gruodžio 6 d. Nr.  30-2697

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“, 9.7 punktu,

t v i r t i n u  bešeimininkių kačių būdos (slėptuvės) tipinį projektą (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2697 - DĖL BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ BŪDOS (SLĖPTUVĖS) TIPINIO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią