Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-946 2017-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“<br> PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS  2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 1-946

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127  patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus ir papildyti 15.8 punktu:

„15.8.  transporto priemonių, pažymėtų specialiais valstybinių registracijos numerių ženklais, kuriuose naudojamas EV raidžių derinys, vairuotojams (valdytojams), išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas.“

2. Įpareigoti  Administracijos direktorių inicijuoti  vietinės rinkliavos dydžio už ekologiškų transporto priemonių stovėjimą patikslinimą patvirtinus ekologiško transporto plėtros strategiją Vilniaus miesto savivaldybėje.

3.  Pateikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai iki 2017 m. birželio 5 d. ekologiško transporto plėtros strategiją Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

4. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią