Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1061 2017-08-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  TVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 1- 1061

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto: pajamas – 539673,7 tūkst. Eur
(1 priedėlis), išlaidas – 568507,4 tūkst. Eur (1 priedėlio tęsinys), Vilniaus miesto savivaldybės
2016 metų asignavimus iš  Savivaldybės biudžeto – 273716,4 tūkst. Eur (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų – 232038,7 tūkst. Eur (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų  biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos  ir kitose įstaigose – 15518,0 tūkst. Eur (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų asignavimus iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai  ir iš pajamų už parduotus valstybinės žemės sklypus – 16873,3 tūkst. Eur, Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų asignavimus iš apyvartos lėšų likučių 2016 m. sausio 1 d. – 19438,9 tūkst. Eur (6 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų asignavimus iš skolintų lėšų – 26440,1 tūkst. Eur (7 priedėlis), Vilniaus miesto 2016 metų biudžeto išlaidų asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją – 568507,4 tūkst. Eur (9 priedėlis).

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų investicijų programą (10 priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų asignavimus skoloms mokėti (11 priedėlis).

 

 

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                   Gintautas Paluckas

______________

 

Dokumento priedai:
1-1061 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią